Referat – Rød Tråd Møde – 2005-01-15

Bordet rundt:

Mikro: 18 indmeldte heraf skal 7 rykke op. Sommerlejren er endnu ikke planlagt, men der er tale om Houens Odde. Mikroerne har fået lavet et nyt duelighedstegn: ”stjernetegn”. Der er lavet program for det kommende halve år. 4 faste ledere og det går godt.

Mini: 24 indmeldte heraf kommer de 21 fast til hvert møde. Der er 15 der skal rykke op, så der er 7 tilbage, det er lidt bekymrende. Arbejder med duelighedstegn og har patruljekonkurrence kørende med afbud, tilmelding osv. Minierne prøver nu at indføre deres egen store oplevelsestur, ”Sove med bjørne og ulve”, første gang i slutningen af april. Sommerlejren er endnu ikke planlagt, men der er lagt program frem til juni.

3 ledere (efter at Rikke er gået på barsel og flyttet). Vi skal have fokus på situationen, da Linda kan komme til at stå alene med møderne. Det problem kunne løses ved, at vi bliver bedre til at inddrage forældrekredsen som vikarer. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, hvis vi giver besked i ordentlig tid. De øvrige ledere kan selvfølgelig også være behjælpelige, men vi aftalte at forsøge med forældrene også.

Junior: 22 tilmeldte juniorer heraf er 1 lidt ustabil. Der er 3 ledere, men Tanja sprang bomben: Hun er gravid og skal nedkomme omkring skt Hans, så hun kan ikke tage med på sommerlejr. Hun har dog lovet at holde en kort barselsorlov.  Jan håber at Søren er frisk på en sommerlejr på cykel.. Den er dog endnu ikke planlagt.

Juniorlederne laver ikke program for mere end 2-3 måneder ad gangen og holder oftere ledermøder. Også hos juniorerne virker patruljekonkurrence, den sidste vandt Hjortene.

Spejder: Her er 17 indmeldte spejdere. Sommerlejren er endnu ikke planlagt. Lederne har store problemer med engagementet blandt spejderne. Der var megen opbakning til lederne om at få sat en ændring i indholdet på møderne og turene i gang i troppen. Tropslederne er meget frustrerede over situationen. Tropslederne sætter sig nu ned den 18. januar for at aftale, hvordan de vil gribe sagen an. Linda og Niels tager spejderne med på en kagetur denne aften. Den 25. januar skal de nye tiltag præsenteres for spejderne – til dette møde deltager Ellen. Flere af de andre ledere erklærede sig også villige til at give en hånd med om nødvendigt. Vi vil have spejdergrenen til at køre optimalt.

Senior: Vi har pt ingen seniorer – derfor ingen input herfra.

Glenn Ullerup’s indlæg (Glenn er ansat på/af korpskontoret som konsulent) Han havde lavet nogle statistikker ud fra de tal vi i nogle år  har oplyst til korpset. Det var ret interessant at se og det satte også snakken i gang, for hvorfor mon tallene bevæger sig som de gør?

Glenn viste ligeledes nogle brochurer som kan bestilles direkte på korpskontoret. Derudover havde han modeller for en evighedskalender og en projektoversigt, som vi fandt meget anvendelig og som skal præsenteres på næste bestyrelsesmøde. (se bilag)

Glenn var med til snakken hele lørdagen og kom med input i den følgende debat også.

Efter Glenns indlæg fortsatte vi med

Opfølgning på vores kommunikationsstrategi:

Jan efterlyste flere ledere i PR udvalget for at sikre formidlingen af spejderværdierne. PR-udvalget har ligget lidt underdrejet i det forløbne år, men med flere medlemmer og den nye hytte klar, vil der helt klart blive stort behov for et velfungerende udvalg.

Vores hjemmeside skal holdes opdateret –  det har stor betydning, også at der er links til hjemmesiden de rigtige steder.

Vi skal helt klart fortsætte med en aktiv indsats for synliggørelsen og se at få gjort noget mere ud af Vestbyen.

Et tiltag kunne være at invitere en hel klasse/årgang til spejderaktiviteter. En slags åben telt arrangement for børn i de yngste klasser. Vi vil gerne have minier ind inden 3. klasse.

Det kunne være en idé at arrangere en gruppedag i stedet for en gruppetur, så alle laver nogenlunde ens aktiviteter.

En lystavle kunne være en mulighed til små korte nyheder her og der.

Ledersituationen:

Alle grene er i og for sig velbemandede og ingen ønskede umiddelbart at skifte gren. Vi har Jens Houkjær, som ikke har deltaget i aktiviteter siden Blå Sommer. – er det holdbart? Han har dog givet tilsagn om at deltage i Fastelavnsweekenden.

Rikke skal på barsel og er flyttet fra byen og det betyder, som før nævnt, at minigrenen kan være sårbar.

Tanja skal på barsel til sommer, så juniorerne skal på sommerlejr uden kvindelig leder , men hun har lovet, at holde kort barselsorlov med hensyn til møderne i øvrigt. –vi håber Søren er klar igen inden længe.

Der mangler fortsat en kvindelig leder i troppen.

Erfaringen siger, at lederne skal komme af sig selv, plakater og annoncering virker ikke. Vi kan/og skal bliver bedre til at appellere til forældreopbakning til møder og ture, hvis vi får problemer – og også huske de største spejdere. De kan sagtens være med til at lave et godt møde for de mindre.

Jan laver en seddel, som skal med børnene hjem, hvor vi beder om email-adresser og beder om oplysning om, hvad de enkelte familier kan byde ind med mht. arbejdskraft (dette gælder også efter opførelsen af hytten – og det behøver ikke absolut at være noget med søm og skruer!)

Visionen for de kommende 5 år – ledernes input til diskussionen den 31. januar

Om 5 år:

·  Er vi 200 spejdere
· Har vi 30 ledere
· Tilbyder vi udfordrende spejderarbejde
· Er vi Spejderne i Horsens – det er Erik Menved man først tænker på når man siger spejder!
· Er vi en gruppe med et godt økonomisk grundlag
· Er vi synlige i lokalsamfundet
· Er alle store som små stolte over at være spejdere i Erik Menved
· Har vi en glidende/blidere overgang mellem grenene
· Har vi rigtig gode faciliteter
· Tilbyder vi en udenlandstur med jævne mellemrum for de ældste grene
· Vil vi virke professionelle – med velkomstkurvert og sove med ”XXX” tilbud i de yngre grene
· Tilbyder vi en hel spejdertid med sammenhæng
· Er vi i stand til at tilbyde events som indtægtskilde (også for handicappede)
· Skal vi være bedre til at bruge forældrene
· Er der årlige ledersamtaler til afklaring af ledernes engagement

Fastelavnstur

Her var der ikke de mange  informationer –der arbejdes fortsat med bustransport lørdag morgen

Spejderlejr for alle (Kommunens brochure, som uddeles til alle børn inden skoleferien)

Det er absolut en aktivitet vi går ind i igen. Dagene mandag til onsdag i uge 31 2005 er fastlagt. Jan, Anita og Ellen har foreløbig sagt ja til at deltage, også her vil forældre-indsats kunne komme på tale. Prisen for aktiviteten blev forhøjet til 250 inkl. Forplejning for de tre dage (inkl. 2 overnatninger for de ældste deltagere).

Ny WigWam

Det er et stort ønske fra ledernes side, at P-pladsen ryddes for byggemateriel, for det er vores eneste udendørs sted i den mørke tid. Dalen står under vand! Lone ønsker ikke at fortsætte i WigWam bestyrelsen (efter færdiggørelsen af hytten). Niels Leth tilbød at træde ind i stedet for Lone.

Open Air ligger i år i pinsen – lørdag/søndag. Lone vil gerne have et føl. Anita har tilbudt at træde ind her, hvis Lone siger ja til at overtage Hans Åges job træder Ellen til. Det er fastlagt hvad vi skal lave: toiletter og oprydning (mandag pinsedag) det kan ikke ændres. Det er ledernes indstilling, at vi siger ja til pakke.

Skive, som hidtil har været ledernes egen aktivitet ligger en gang i juni og der er ikke truffet beslutning om vi sender folk herfra.

Mikrober:

Der skal gøres en indsats med hustandsomdeling og ny-uddeling af mikrobebrochuren til institutioner mm. her i forårets løb. Lederne opfordrer bestyrelsen til at træde til med hjælp til dette arbejde. Vi vil gerne op på i hvert fald 10-12 familier.

Jan, Anita, Rikke (på barsel her i foråret) og Ellen fortsætter som ledere her.

Eventuelt

Forslag om eventuelt at flytte oprykningen til september, for at give lidt ro i august til bedre at forberede børnene til oprykningen, De kommende ledere kan besøge møderne og lære de nye børn at kende inden oprykningen

Forslag om loppemarked – når den nye hytte er færdig, som indtægtsgivende aktivitet

Lederkurser: Alle ledere opfordres til at tage på kursus i dette år.


Tak for en rigtig god weekend med en meget positiv stemning. Tak til Peter, deltagere og brølere for det forrygende jepardy fredag aften – det var sjovt og hyggeligt.

Referent:
Ellen
19-01-2005

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar