Medlemskab

Indmeldelse

Når du har besøgt vores spejdermøder nogle gange, skal du ud udfylde vores online indmeldelsesblanket. Indmeldelsen koster 100 kroner, som dækker et spejdertørklæde og spejderbog. Indmeldelses gebyret betales sammen med 1. opkrævning af kontingent, umildbart efter indmeldelsen.

Kontingent

Medlemskab af Erik Menved Spejderne koster 650 kroner per halvår (Søpejd 750kr) – mikroberne dog 325 kroner per halvår. Opkrævning sker via email fra kassereren og kan betales med Dankort eller bankoverførsel.

Ud over det halvårlige kontingent skal du også betale for spejderture og nødvendigt udstyr. Weekendture koster normalt omkring 2-250 kroner. Antallet af weekendture per år varierer for de enkelte aldersgrupper.

Sommerlejre koster normalt i niveauet 800-1200 kroner afhængigt af aldersgruppe og indhold. Prisen kan være højere ved særlige sommerlejre, som fx vores store korpslejre eller udlandsrejser.

Passivt medlemskab

Du kan blive passivt medlem, hvis du ikke kommer til vores ugentlige møder, men stadig gerne vil deltage på ture og få information fra spejderne. Det kan fx være mens du går på efterskole. Passive medlemmer betaler et reduceret kontingent. Kontakt din nærmeste leder, eller send en mail til Gruppelederne på gl@erikmenved.dk

Udmeldelse

Hvis du ønsker at udmelde dig, skal dette gøres via medlemsservice