At lære ting ved at gøre det, har været en grundsætning siden spejderbevægelsens start. Man kan ikke læse sig til hvordan man laver et bål korrekt. Det kan man kun lære ved at lytte til erfaringer, og ved at prøve sig frem til det lykkes. Hos os kan man ikke fejle – kun lære. Ethvert forsøg på at få noget til at lykkes, er blot et skridt nærmere succes. Vi kalder det Learning by doing.

Patruljer
Vores spejdere er inddelt i patruljer med 5-8 spejdere i hver. Patruljerne er selvstændige enheder med en patruljeleder og en patruljeassistent. Afhængigt af spejdernes alder har patruljerne selv ansvar for at udføre opgaver, og at sørge for at alle tager aktivt del i arbejdet. På denne måde sikrer vi, at der bliver brug for kompetencer fra alle patruljemedlemmer – både den praktiske, den boglige, den kreative, den fysisk stærke osv.
At “børn leder børn” gennem alle vores aldersgrupper, er væsentligt for spejdernes forståelse for demokrati. Dette giver dem færdigheder i ledelse som de i højere og højere grad får brug for, efterhånden som de bevæger sig op gennem vores aldersgrupper, hvor de gives større og større ansvar.

Leg og godt humør
Vi ved ikke noget bedre end at lege og være i godt humør. Man kan ikke samarbejde, man kan ikke lære og man kan ikke fascineres og forundres, hvis ikke der er plads til sjov. Lege indtager en væsentlig plads i alt hvad vi gør, og vi lægger stor vægt på, at alle vores spejderaktiviteter er sjove og spændende for vores spejdere.

Vi brænder for det
Vi er i dag 20 ledere hos Erik Menved Spejderne. Vi lægger nemlig vægt på, at der er tid og tålmodighed til alle vores spejdere. Vi er lige så forskellige som vores spejdere er. Mange har en professionel baggrund med børn og unge, mange har været aktive spejdere i utallige år og vi har hver især færdigheder og viden der gør, at vi i fællesskab kan skabe et varieret og spændende spejderarbejde for vores spejdere. Fælles for os alle er, at vi brænder for det. For kun gennem vores engagement, kan vi formidle spejdervægelsens værdier til næste generation.

Plads til alle
Det er ikke tilfældigt, at vi er én af landets største spejdergrupper. Det er vi blandt andet fordi vi har højt til loftet og plads til alle. Vi tror på, at alle har ret til en ny chance for at blomstre op i en anden rolle end den, de kan have fået andre steder. Vi tror også på, at spejderarbejdets sande værdier bedst formidles, hvor der er plads til sjov og ballade, og tid til bare at være sammen. Vi er sikre på, at vores succes skal måles i skabte venskaber. For det virkelige mål er ikke at kunne tænde bål hurtigst, men at have ilden med sig gennem resten af livet.