Referat - Ledermøde - 2001-11-26

1. december 2001 – LederfordelingDiverse aktiviteter i den forbindelse – løb m.m.Janus laver skilt til kassen med 250-300 stk. kig op løb (rigtig godt initiativ Janus). Jan og Janus sørger for trykning af disse løb.Jan sørger for laminerede…

Referat - Ledermøde - 2001-10-25

1. Bordet rundtSom sidst vil jeg bede jer tage et lille skriv med – eller sende det til mig, så kommer status med i referatet, og vi bruger ikke for meget tid på det.Mikroerne pr. 23 okt. 2001 . Vi har nu 16 indmeldte og 2 som kigger,…

Referat - Ledermøde - 2001-09-23

1. Bordet rundtSom sidst vil jeg bede jer tage et lille skriv med – eller sende det til mig, så kommer status med i referatet, og vi bruger ikke for meget tid på det.MikroVi har 12 indmeldte og 5 kiggere........ som jeg mener at være…

Referat - Ledermøde - 2001-08-06

1. Bordet rundtJuniorgrenen har efter oprykningen 20 unger. Vi er fortsat 3 førere, menhåber at finde en kvindelig juniorfører inden længe der kan udholde de 3drenglige modparter. Vi har lavet program for efterårsperioden frem tilårsskiftet.Vi…

Referat - Ledermøde - 2001-06-12

Afbud: Linda, Janni, ViviBordet rundtJuniorgrenenJuniorgrenen har stadig 15 aktive juniorer. Fremmødet er OK for tiden. Vihar netop været på telttur til Slusen, hvor vi dog desværre kun havde 4unger med.Vi skal have 9 børn med til Tydal…

Referat - Ledermøde - 2001-05-07

1. Bordet rundtMini: Der er 10 børn – 4 ledere (to fraværende pga. eksamen). 1 patrulje deltog i mini divi. og fik 2. pladsen for lejrpladsen – at der også skete en meget uheldig tildeling og ikke mindst fratagning af en præmie skal…

Referat - Ledermøde - 2001-04-05

1. Bordet rundtSom sidst vil jeg bede jer tage et lille skriv med – eller sende det til mig, så kommer status med i referatet, og vi bruger ikke for meget tid på det.    Fra Mikroerne: Der er ikke sket nogen ændring i…

Referat - Ledermøde - 2001-01-22

Der var afbud fra Anita, Lone, Niels C, Kasper og Vivi1. Bordet rundtSom foreslået i indkaldelsen afleverede de fleste et "lille skriv" om arbejdet i deres gren. De følger her:Mikro:Vi har 25 mikroer, hvoraf de 19 er indmeldte. I foråret…

Referat - Ledermøde - 2000-11-16

Fraværende var: Vivi, Janni, Linda, Henrik B. og Anita.Vi byttede lidt rundt på dagsorden og startede midt i med det korte.JuletræerVi skal ikke flytte nogen juletræer i denne omgang. Ordren var åbenbart ikke gået i orden i år, men Anita…

Referat - Ledermøde - 2000-09-13

Fraværende: Linda, Henrik, Niels C., Gitte, ViviStyrelsesmødeUmiddelbart forud for ledermødet var der et kort styrelsesmøde, hvis hovedpunkt var turen til Færøerne i 2001. Janus havde undersøgt priser på rejsen derop. Den billigste pris…

Referat - Ledermøde - 2000-08-07

Afbud fra: Vivi, Janni, Trine (delvis) og LoneBordet rundt  Mikroerne 11 mikroer har været på sommerlejr på Stevninghus i Seniorernes teepee – temaet var Vikinger.Efter oprykning vil der være 16 indmeldte mikroer i 3 patruljer.…

Referat - Ledermøde - 2006-08-31

1. Evaluering af middelalderfestivalDer er lidt for mange mennesker på vagt om lørdagen fra 15-18. Resultatet kunne have været bedre. Irriterende at der aldrig er nok skruemaskiner lørdag nat.2. OprykningSpejderne tager sig af svævebane…

Referat - Bestyrelsesmøde - 2006-08-16

1. Valg af referentEllen valgt2. Godkendelse af sidste referatKommentarer til Rolling Stones og Madonna punkterne: Der har ikke rørt sig noget siden sidst og vi er nu indstillet på ikke at skulle gøre noget ved overnatninger i den forbindelse.Ellers…

Referat - Bestyrelsesmøde - 2006-05-08

1. Kommende arrangementerRolling StonesIntet nyt - adressen og Ellens tlf er afleveret til bade Horsens Ny Teater og Turistburoet. Hanne har fri til at deltage. Der skal være vagt på hele dagen. Serveres suppe efter koncerten.Open AirDer bliver…

Referat - Ledermøde - 2006-04-06

1. PræsentationDer var en kort præsentation af de tilstedeværende mest af hensyn til de nye ledere, det var dog kun Tina, der var mødt, da Allan desværre var forhindret.2. Referat af sidste mødeIngen kommentarer3. HvervedagUmiddelbart…

Referat - Evalueringsmøde - 2005-10-03

Til stede var: Linda, Rita, Kasper, Svend, Peter, Chris S, Hardy, Jan, Anita, EllenOpen AirVi skal være opmærksomme på vagternes fordeling, det må kunne gøres anderledes og mere attraktitvt for forældrene at sige ja til en vagt. Fx vil…

Referat - Bestyrelsesmøde - 2006-03-09

Deltagere: Jørgen, Hardy, Brian, Svend, Anni, Peter, Ellen, Lene (delvis), Anita, Linda, Hanne, og Bente – afbud fra Jan og Peter1. Ellen påtog sig hvervet som referent2. Referat fra sidste møde – godkendt 3. PræsentationDe…

Referat - Bestyrelsesmøde - 2006-01-09

1. Valg af referentEllen påtog sig hvervet2. Godkendelse af referat fra sidste mødeReferatet blev godkendt. Det blev fastslået, at det skal være den sidste nye drejebog, der kan findes på hjemmesiden. Hanne undersøger og Bente…

Referat - Bestyrelsesmøde - 2005-10-25

Til stede var: Svend, Bente, Jan, Linda, Hanne, Anita, Ellen, Hardy og Niels L.1. Valg af referentEllen påtog sit hvervet2. Godkendelse af referat fra sidste mødeDer var ingen kommentarer til sidste referat, som således blev godkendt.3. Opfølgning…

Referat - Ledermøde - 2006-02-06

1. Lederproblemer i trop og senior efter sommerferien.Niels L holder som mikroass. Og vil gerne op til de ældste. Linda ønskede ikke at fortsætte som leder to steder og ville vælge side til sommer. Vi valgte at lade punktet ligge til vi…

Referat - Ledermøde - 2005-11-10

1. WigWamSvend deltog under dette punkt og havde adskillige spørgsmål der skulle tages stilling til:A - Støttefod til standerne – hvad skal det være. Efter nogen diskussion om det skulle være en stub eller en stamme – blev snakken…