Referat – Visionsmøde – 2005-01-31

Deltager : Peter, Ellen, Bente, Morten, Linda, Michael, Janni, Kasper, Svend, Rita og Lise

Afbud fra : Jan, Lene Jørgensen, Lone Ravn, Tanja og Anita.

Vi startede med en bred debat og følgende er et udtryk for det, vi samlet var enige om skulle med på grupperådsmødet. Det er opdelt i overskrifter, de er selvfølgelig afhængige af hinanden, men for at gøre det ”spiseligt” at fremlægge, har vi valgt at gøre det således.
Ellen har lovet at lave det således at det kan fremvises på grupperådsmødet.

Visioner for Erik Menved Spejderne de næste 5 år.

Vi vil bestræbe os på :

Spejder :

At vi er Spejderne i Horsens – der er Erik Menved man først tænker på, når ”man” siger Spejder.
At alle store, som små er stolte over at være spejder i Erik Menved.
At vi har en blidere overgang mellem grenene.
At vi tilbyder en hel spejder tid med sammenhæng.
At vi tilbyder udfordrende spejderarbejde. 
At vi fastholde selve spejder ideen.
At Synliggøre at vi vægter ude livet.
At Spejder lærer spejder.
At vi kan tilbyde udenlandsture for vore store spejdere med jævne mellemrum.
At vi kan tilbyde overnatninger for de mindre grene f.eks i Givskud,


Forældrearbejdet :

At blive bedre til at inddrage forældrene i Erik Menved Spejderne.
Dette gøre ved bla. at :
Inddrage forældre forbindelse med konkrete opgaver.
Lave lister over overskuelige opgaver.
Sætte listerne på synligt sted i hytten.
Bruge forældrene til hjælp på spejdermøderne
Lave en mailliste, så informationerne og andre ting kommer hurtigere rundt.
Lave en opslagstavle,som kan bruges af alle.
Fremme brugen af nutidens teknologi. (mails, billeder, hjemmeside, lysopslagstavle(hvad var det nu den hed)
Udnytte Kulkassen bredere. (sende den pr. mail til dem der måtte ønske det, men stadig have det på papir)
At bestyrelsen er så bredt sammensat som muligt.

 
Aktiviteter/gruppen:

At virke professionelle – med velkomstkuvert.
At vi om 5 år er 200 spejder
At vi om 5 år er 30 ledere.
At vi er en gruppe med et godt økonomisk grundlag.
At vi er synlige i lokalsamfundet.
At vi har gode faciliteter dvs. også på andre måder end hytten.
At lave et udvalg som arbejder med ”events” som indtægtskilde også for handicappede.


Lederne :

At Synliggøre at det er sjovt at være leder i Erik Menved Spejderne.
At gruppen altid har plads til en leder mere.
At lederne deltager i en årlig ledersamtale 
At lederne har et udviklende spejderliv.
At lederne altid kikker efter lederaspiranter.


Bestyrelsen :

At bestyrelsen bliver mere synlig
At fastholde ideen om drejebøgerne for de vedtagende aktiviteter.
At laver en drejebog for bestyrelsesarbejdet i Erik Menved Spejderne.
At der på generalforsamlingen fortælles om bestyrelsesarbejdet.
At få flere forældre til at deltage i Erik Menved Spejdernes arbejde.

Derudover besluttede vi at bestyrelsen skulle komme til møderne i næste uge for at opfordre til bestyrelsesarbejdet. Vi mangler stadig en formand og et medlem.

Jeg vil meget gerne have kommentarerne for jer meget hurtig, således at Ellen kan gøre det færdigt.
Som vi talte om skal oplæggene være levende. Det betyder at vi deler disse små oplæg mellem os, og uddyber dem med det som vi i øvrigt snakkede om på dette møde.

Vi fordeler på følgende måde.
Spejder :  Morten.
Forældre : Bente
Gruppen : Michael
Lederne : Ellen
Bestyrelsen : Lise

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar