Referat – Ledermøde – 2001-01-22

Der var afbud fra Anita, Lone, Niels C, Kasper og Vivi

1. Bordet rundt

Som foreslået i indkaldelsen afleverede de fleste et “lille skriv” om arbejdet i deres gren. De følger her:

Mikro:

Vi har 25 mikroer, hvoraf de 19 er indmeldte. I foråret skal vi tage vores 3. mærke til uniformen (Natur). Det er et hvidt mærke med grøn skrift og et lille blad på. Der ud over skal vi overnatte i Wig Wam den 3.-4. februar og til Mikrodag den 31. marts.

Mini:

Der er 3  ledere og 12 børn.

Programmet er bålkapper og stjernebilleder.

Vi skal til at lave halvårsprogram, hvor lejrliv vil blive en del.
Vi glæder os til at arbejde sammen igen og takker for juniorgrenens hjælp i 2000.
Minierne vil gerne deltage på hele sommerlejren.

Junior:

16 unger, heraf 1 på pause.

Har været på tur i denne weekend (19.-21. januar) hvor temaet var farver. Vi havde desværre kun 7 unger med.

Der skal udsendes et brev til alle forældre omkring deltagelse i ture, da vi ved, at en håndfuld af ungerne ikke kommer med på ture, primært fordi deres forældre holder dem tilbage. Vi vil derfor gøre dem opmærksomme på hvilken betydning turene har for spejderarbejdet, samt forklare lidt om hvad det er der foregår på turene. Vi holder fast i, at vi har ture/arrangementer cirka hver 5. uge, dvs. 10-11 stykker om året.

Der er lavet kvartalsprogram for møderne. På skift har patruljerne cirka ½ time af mødet hvor de skal have forberedt en aktivitet for de andre patruljer. På hvert fjerde møde har patruljerne cirka 1 time til at planlægge deres aktiviteter på de kommende møder.

Vi drøfter en mulig juniortur i september sammen med juniorerne fra Bredsten Gruppe og juniorerne fra Delfinerne i Egå (Bredsten Gruppe er Birgits gamle gruppe, Delfinerne er hendes nuværende). Det afhænger dog en del af, om vi afholder gruppetur i september, eller om dette undlades, når vi nu også er afsted på gruppesommerlejr.

Som bekendt har vi aftalt med troppen at vi beholder de 3 juniorer (+ ham der holder pause) efter sommerferien, og at de først rykker op efter jul. Vi håber, at der eventuelt kan laves lidt fælles arrangementer mellem de ældste juniorer og en af patruljerne i troppen. Ungerne havde ingen problemer med at skulle blive hos juniorerne et halvt år længere. Det første der slog dem var, at så kunne de komme med på videotur til næste jul…

Spejder:

Vi er 19 spejdere. M.h.t. aktiviteter er det lidt småt, men det er jo ikke nyt. Vi har haft kontakt til Marsk Stig og forventer et fælles arrangement i foråret.
 
Senior:

Vi er fortiden 6 aktive og 4 passive ….

Og vi kører ikke det helt store program, da vores fremmøde er meget forskellligt, men vi forsøger på at holde møder hver mandag ..  Vi forsøgte på at komme med på den frosne hest, men den blev desværre aflyst pga. manglende deltagelse, men nu er vi tre seniorer det tager til et arr. på sjælland, hvor vi skal på et Ghost Buster løb om efter middagen, og slutter af med en fest om aftenen…. Ellers forsøger at vi at lave et fælles arr. i divisionen, hvor vi skal have en Tour de Klan, hvor vi skal rundt og besøge de forskellige klaner for at ømde evt. nye klaner, og se deres lokaler …… og så slutter vi af med en hygge aften hos den sidste klan.. men det er stadig på planlægningsstadiet ……. 

2. Ledersituationen

Niels L bliver et år mere i Mikrogrenen – tak for det Niels! Værre ser det ud i troppen, og det bliver værre om et halvt års tid. Vi må have øjnene åbne for muligheder. Erik vil tage rundt på uddannelsesstederne med nye opslag her til februar.

3. Indsigelse til kommunen vedrørende byggeplaner

Vi er blevet opfordret til at gøre indsigelse med lokalplanen som brugere af Wig Wam. Bestyrelsen for den selvejende institution skal selvfølgelig også gøre indsigelse som ejer af bygningen. Ellen laver et forslag og sender det til Jan, som vil kommentere. Det rundsendes til alle ledere til orientering.

4. 3. marts – BP for en dag på Holmen

Der var faktisk mange, som umiddelbart havde lyst til at deltage i dette arrangement: Trine, Gitte, Lone, Janni, Jan og Ellen. Derudover var Janus lidt i tvivl og Niels kunne først sige til senere, ligeledes skal vi have en tilbagemelding fra Anita, Kasper, Henrik og Vivi. Sidste frist for tilmelding er den 15. februar.

5. Fastelavnstur

Jan fortalte lidt om indholdet i turen, som er en luksustur på 5 stjernet hotel! Det er noget med, at lederne skal lave noget underholdning, her skal gives tilbagemelding til Jan m.fl. Vi vil få tildelt bestemte roller inden turen, men det hører vi nærmere om. Lederne mødes som altid fredag aften kl. 19.30 til hygge m.m. Der var enighed, at der ikke skal være børn med fredag aften.

6. Transport til Tydal

Vi talte om at leje busser til turen derned. En stor til lørdagsafgangen og en mindre til mikroerne om onsdagen. Hjemtransport er forældretransport. Linda lovede at lege lidt på internettet og indhente tilbud. Evt. leje en bus i Tyskland til transporten!

7. Middelalderfestival

Der blev nedsat et 5-mands udvalg som vil tage sig af Middelalderfestivalen i år: Trine, Ellen, Janus, Jan og Linda. Det skal tages op på grupperådsmødet, at vi har brug for forældrekræfter til bl.a. syning af dragter og bemanding i boden.

8. Eventuelt

Aktiviteter på de kommende ledermøder:
• Internetside kursus er allerede planlagt, se datoplanen!
• Men ellers kunne det være brandkursus i Wig Wam med en udefra.
• 1.hjælpskursus også med uddannet instruktør.
• Stjernehimlen
• Kort og kompas
• Abehånd
• Splejsning
• Lege herunder Bulldog

Ledersamtaler et tilbud til samtlige grene. Afholdes som grensamtaler og er allerede afprøvet i Mikrogrenen med succes. Minierne vil vende tilbage med forslag til dato.

Lone vil hente usolgte Goodturn mærker i denne uge på alle grenmøder.

Jan berettede om den nye Kulkassen og det nye internet design. Som vi skal lægge mere vægt på i den kommende tid.
Kulkassen har stadig deadline den 20. i måneden. Indlæg sendes til Jan fremover.
Det er også planen, at Kulkassen skal kunne læses på vores hjemmeside.

Gitte foreslog flere regelmæssige ledermøder, også for at vi kan nå at lave lidt andet end snak.
Derfor lavede vi en årsplan med ledermøder ca. hver 5. uge fremover. Jeg vil sørge for, at dagsorden er sendt ud til grenlederne senest mandag i ugen før.

Datoerne for ledermøderne vil ligeledes fremgå af datoplanen i Kulkassen.

Jan og Janus tager til USA i 3  uger fra den 17.3. til den 5.4. – Vi glæder os til postkort!

Jeg sørger for kage til mødet hos Jan den 27. februar.

22.01.01
Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar