Referat – Bestyrelsesmøde – 2005-01-20

Til stede: Svend, Tanja, Kasper, Linda, Lene J. Lene C, Morten, Bente, Rita, Lise og Ellen

1. Valg af referent

Ellen blev valgt

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer

3. Nyt fra formanden

Lise har modtaget et brev fra korpset, hvori alle spejdere opfordres til at kontakte kommunerne/de lokale samråd vedrørende tilskud til hytteleje og aktivitetstilskud, som nu ikke ligger helt så fast som tidligere. Enighed om, at Horsens nok ikke ændrer på politikken i denne omgang.

Lise delte eksemplarer af den nye håndbog ud.

4. Nyt fra WigWam

Vi afventer lukning af det store multirum, så indkaldes forældrene igen. Der var en forespørgsel om lys nede ved indkørslen.

5. Opsamling på underudvalgene

Lene sender oprykningsudvalg og middelalderskemaer til Lise til brug for drejebøgerne. Lone sender Open Air. Jan bedes sætte drejebøgerne ind på hjemmesiden, så de bliver tilgængelige for alle.

Herefter skulle alle drejebøger være klar til til at lægge i WigWam til gennemsyn for interesserede forældre.

6. De unges punkt

De overvejer situationen til næste gang og kommer med et indlæg efter grupperådsmødet/generalforsamlingen.

7. Arbejdsfordeling til grupperådsmødet

Bent Andersen har indvilliget i at være dirigent
Bente har påtaget sig referent-jobbet
Lise laver beretningen fra bestyrelsesarbejdet
Ledernes beretninger skal indsendes på mail til Lise helst forud for mødet
Svend aflægger regnskab
Lise tager sig af de indkomne forslag
Gruppens arbejde det kommende år – uddeles på flere forskellige
(Der er debat om vores vision den 31. januar hos Bente Johansen på Dallerupvej)
Svend præsenterer budgettet for det kommende år
Valg af formand, og styrelsesmedlem tager dirigenten sig af
Svend spørger Viggo om han vil modtage genvalg som revisor
Beretning fra større arrangementer lægges op som nr. 4 efter ledernes beretninger.
De skriftlige beretninger afleveres på mail helst forud for mødet
Dyrskue – Peder – Lise kontakter ham
Open Air – Rita
Oprykning  – Lene J
Middelalderfestival – Jan (for han var den der var der mest!)

8. Valg af ny formand?

Der er ikke umiddelbart nogle kandidater i den siddende bestyrelse, både Bente og Rita sagde klart nej tak. Lederne bedes spørge blandt forældrene

9. Næste møde

Visionsmødet hos Bente – det næste bestyrelsesmøde aftales på generalforsamlingen, når de nye medlemmer er valgt.

10. Eventuelt

Svend spurgte om vi skulle fortsætte med salg af blomsterløg. Der var enighed om i første omgang at hoppe med på en forårskampagne.

Blå Sommer var en dyr fornøjelse – de børn der deltog på fuld lejr har kostet gruppen 104 kr. pr. barn og børn der deltog på deltid har kostet ca. 304 kr. alt i alt et nettounderskud på ca. 29.000.
Oplysningerne blev taget til efterretning og var ikke alarmerende.

Dyrskuet har givet 17.600
Blomsterløgene 8.000
Middelalderfestivalen 11.000
Open Air 24.000

Der var enighed om, at et ”positivt” underskud på regnskabet kan virke motiverende for en forstærket indsats fra forældrenes side. Vi skal jo i princippet heller ikke give overskud!

Generelt var ”Mad-aktivitetsbudgettet steget en smule – her var en forklaring, at pga. hytteforholdene var man tilbøjelig til at lave flere bålaktiviteter.

Der mangler toiletpapir, Svend lovede at sørge for forsyningen

Tanja lovede at kontakte Tom vedrørende lys på pladsen

På spørgsmålet om penge”gangen” mellem WigWam og EMT blev det pointeret, at der skal være vandtætte skodder mellem de to kasser og regnskaber. Der var dog enighed om at henstille til generalforsamlingen at det præciseres at de 165.000 som er udlånt fra EMT til WigWam er et lån.

10.02.2005

Ref. Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar