Patruljestanderens retur til juniorgrenen

Hos juniorgrenen arbejder vi meget i patruljer ligesom det er tænkt i Det Danske Spejderkorps. En patrulje består af omkring seks til otte spejdere i forskellige aldre, der samarbejder om at løse opgaver, udfordringer og lære af hinanden. Patruljerne fungerer som små arbejdshold, hvor spejderne lærer at arbejde sammen, træffe beslutninger og ansvarliggøre sig selv.

I løbet af patruljearbejdet lærer spejderne grundlæggende færdigheder inden for friluftsliv, som f.eks. at lave bål, bygge lejre, navigere med kort, lave mad på bl.a. trangia og meget mere. Disse færdigheder bliver lært og øvet i samarbejde med patruljen, hvor de forskellige medlemmer bidrager med deres viden og erfaringer. Spejderne lærer i patruljerne at tage initiativ, samarbejde og blive selvhjulpne.

Patruljen har en patruljeleder, som er en spejder, der påtager sig ansvaret for at lede og organisere patruljens aktiviteter og det er her patruljestanderen kommer i spil. Vi har de sidste mange år arbejdet med patruljer men har ikke brugt patruljestanderen bl.a. grundet coronaens indvirkning på spejderlivet men også den voksende interesse for spejderlivet, hvilket har betydet at vi har måtte udvide til flere patruljer hos juniorgrenen. 

Så vi er meget glade for at kunne meddele, at juniorgrenen har fået fem nye patruljer, der forventes at være en del af vores spejdergren i lang tid fremover. Disse patruljer er blevet opkaldt efter fem specifikke fuglearter: Mågerne, Kragerne, Gøggene, Dompapperne og Skarven 2.0.

Denne nye inspiration fra fugleverdenen bærer et dybere budskab, der kombinerer vores kærlighed til naturen med ønsket om at videreføre vores tidligere patrulje, Skarven. Vi tror på, at naturen er den bedste læremester, og ved at observere og lære af dyrene omkring os, kan vi styrke vores forbindelse til den og hinanden.

Valget af fugle som tema for vores nye patruljer er ikke tilfældigt. Fugle symboliserer frihed, styrke og evnen til at navigere i forskellige miljøer, og det er netop disse egenskaber, vi ønsker at inkorporere i vores juniorspejdere. Vi vil inspirere dem til at stræbe efter personlig udvikling, udforske deres omgivelser og tage ansvar for naturen. 

Spejderne har i patruljerne selv været inde i skoven og finde de perfekte pinde til de nye standere. Efter et par forsøg fandt spejderne nogle robuste grene, der var lige præcis i den rette størrelse. De greb fat i grenene og begyndte at fjerne barken og kviste. Med deres sav og knive formede de forsigtigt pindene, så de blev helt perfekte til de nye standere. Da alle standerne var klar, blev de nye standerflag, som lederne havde forberedt inden, hamret fast, og de var nu klar til brug.  

Vi ser frem til, at Mågerne, Kragerne, Gøggene, Dompapperne og Skarven 2.0, vil tage del i spændende aktiviteter, udfordringer og fællesskabsskabende projekter i mange år endnu. Det bliver utvivlsomt en oplevelse, hvor de unge spejdere kan udvikle sig som individer og knytte bånd til hinanden og naturen.