Generalforsamling

I forlængelse af grupperådsmødet vil der blive afholdt generalforsamling i den selvejende institution Studentervænget 47.Dagsorden:1. Valg af dirigent og referant2. Formandens beretning, herunder spejderhyttens fremtid.3. Fremlæggelse…

Harry Potter løb

Den 4. maj 2002 afholdes der et landsdækkende Harry Potter løb. Information om løbet, henvisning til hjemmesiden, tilmeldingsskemaer m.v. udsendes i sidste halvdel af januar.HVOR sker det?POTTER SØGER BLÅ UGLER gennemføres i 10 større…

Nyt om stort og småt

Har du nyheder som kan have interesse for andre i Erik Menved Spejderne, så ring eller skriv til:Jan H. Andersen, telefon 2040 8669, fox@erikmenved.dk

Adresseændring

På grund af byggeriet på den gamle J.A. grund, har området omkring Wigwam fået nyt navn.Byrådet har bestemt, at det fremover skal  hedde Bygholm Åvænget.Wigwams adresse bliver Bygholm Åvænget 1.