Nyt fra bestyrelsen, maj 2004

På rådsmødet som nu er blevet til generalforsamling fik vi sammensat en ny bestyrelse. Vi tog udgangspunkt i de nye regler fra korpset og har sammensat en bestyrelse på 5 forældrerepræsentanter, 5 spejderledere og 5 unge under 23 år. Med denne sammensætning mener vi at kunne repræsentere vores gruppe bedst muligt. Hvem der nu sidder i bestyrelsen kan I se på vores hjemmeside.
Ved denne lejlighed vil jeg gerne på bestyrelsen vegne sige tak til de medlemmer, der har forladt styrelsen og som nu tager en tørn i vores undergrupper.

Undergrupper/arbejdsgrupper er ligeledes et nyt begreb i Erik Menved. Vi har lavet undergrupper som svarer til de hovedaktiviteter, som vi har i gruppen, og formændene er i år gamle styrelsesmedlemmer. I marts udgaven af Kulkassen kan I også læse om disse undergrupper.
Det er nu muligt for alle forældre at være med i en mindre del af det arbejde, som bestyrelsen står for, uden at skulle deltage i alle møder og tage stilling til alt, hvad der ellers foregår i Erik Menved.
Det er vigtigt, at vi alle hjælper, for at vores børn får en masse gode oplevelser og for at vore ledere syntes det er sjovt at lave aktiviteter for vores børn.
Der er allerede nogen, som har meldt sig til undergrupperne, men vi skulle gerne havde flere forældre i gang, da det ellers bliver for meget for den enkelte. På hjemmesiden kan I også finde formændene for grupperne, så henvend jer til formanden for undergruppen eller undertegnede hvis I er i tvivl om hvilken gruppe I skal vælge. Der er brug for jeres hjælp. NU.

Vi har siden generalforsamlingen afholdt to møder i bestyrelsen. Det første kun for bestyrelsen og det andet for alle. Vi har besluttet, at vi fremover vil afholde et stormøde for alle i marts/april, således at vi kan få etableret undergrupperne og en evaluering af dette års arbejde på et møde i september/oktober. Der udover vil bestyrelsen forsat mødes 6-8 gange mellem generalforsamlingerne, således at vi kan støtte vore ledere og undergrupper bedst muligt.

Lise Christensen
Bestyrelsesformand

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar