Rulletekster

Selvom historien om Erik Menved Spejderne forhåbentligt er en film der aldrig ender, skal der her alligevel bringes rulletekster til ære for de mange mennesker der gennem de seneste år har været medvirkende til, at gruppen har været en aktiv og dynamisk samling mennesker. De er i dag alle stoppet som aktive ledere hos Erik Menved Spejderne, men mange indgår i dag enten i bestyrelsen eller tilknyttet som aktive medhjælpere til de mange forskelligartede opgaver der nu engang er i en fremadstormende forening som Erik Menved Spejderne.

Janus H. Topp, juniorleder/tropsleder/klanleder
Niels Christensen, juniorleder/tropsleder
Peter Sørensen, juniorleder/tropsleder
Hanne Petersen, minileder/tropsleder
Helle Skærbæk, minileder
Jill Sørensen, minileder/mikroleder
Per Laursen, juniorleder/mikroleder
Pierre Deleuran, juniorleder
Jesper Boldsen, minileder/tropsleder/gruppeleder
Kristian Hansen, minileder
Tom Kirkeskov, minileder/tropsleder
Rasmus Dengsø, minileder
Birgit Andreasen, minileder
Tine Jensen, minileder
Hans Gadegaard, minileder
Jette, mikroleder
Lis Kirkeskov, minileder
Thomas, juniorleder
Frank Petersen, klanleder
Mette Them, minileder
Pernille, minileder
Morten Hansen, juniorleder
Lars Zeuner, mikroleder
Hanne Sole, minileder
Henrik Winther, tropsleder
og mange, mange andre…

Tillige en stor tak til de mennesker der gennem årene aktivt har bidraget til gruppens fortsatte beståen gennem arbejde i gruppestyrelsen, som materielforvalter, hyttefar og hyttemor, ved rengøring og kørsel, dyrskueparkering, Middelalderfestival, julemarked og meget, meget andet.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar