Pinsetogt med bølger i håret og vind i sejlene

Erik Menved spejderne startede søspejder op i Horsens sidste forår. Den yngste er 12 år, og de grønneste har kun været i gang i et par måneder.

Alligevel har Erik Menved Sø både junior- og tropsspejderne (4-10. klasse) som sejler torsdage 18:00-20:30, og seniorspejderne som sejler onsdag 18:00-20:30. Formålet er at opbygge sejladsfærdigheder, at lære samarbejde og opnå personlig udvikling gennem aktiv handling og indbyrdes oplæring. Søspejderne har Svendborg Seniorer både, som bruges både til ture og træning. Bådene er knap 6 meter lange og omkring 2 meter brede. I hver båd sejler og overnatter op til 4 spejdere.

Erik Menved Sø var i pinsen på det planlagte Pinsetogt 2019. Spejderne skulle blandt andet til Tunø og mødes med medspejdere fra Århus. Turen skulle dog vise sig at blive en anden og lidt mere dramatisk. Spejderne har løst opgaver og sejlet som havde de langt mere erfaring end tilfældet er, og de har udvist stort ansvar og gåpåmod. Sejladsplanen var på plads og bådene pakket til at sejle Horsens – Endelave – Tunø – Hjarnø – Horsens som rute, med forbehold for vind og vejr.

3 både afgik Horsens fredag eftermiddag kl. 14 med destination Endelave 16 sømil væk, helt ude i Kattegat.  De 12-19 årige søspejdere sejlede på egen hånd de 2 spejderbåde ud af fjorden og fik så en leder ombord fra lederbåden ved Hjarnø/Snaptun. Vinden var let til jævn, skiftende til modvind på hver eneste kurs i ruten. Det blev læst søkort, og navigeret som de har øvet, men først kl 22:45 ankom sidste båd Endelave og en velfortjent aftensmad blev indtaget ved midnatstid.

Lørdag lovede jævn vind stigende til frisk sidst på eftermiddagen, og vejret leverede både før tid og i overmål. Spejderne måtte rebe og bjerge sejl i søen, i vejr der meget tidligere blev voldsommere end vejrudsigten forudsagde. I det hårde vejr opstod der havari i den stående rig på yngstebåden, en vantskrue blev løs og faldt over bord og alle både søgte mod As vig for at udbedre skaden og indtage en frokost. En spejder er altid beredt og naturligvis var både værktøj og kritiske reservedele medbragt. Efter frokost drog begge spejderbåde på slæb, grundet vejret, og med rebede sejl efter lederfartøjet til Juelsminde. Juelsminde bød på 25 timer indblæst overligger, der gav spejderne tid til landlov og erfaringsudveksling med Hou Maritime Idrætsefterskole, som var i samme situation.

Spejderne provianterede snacks og slik og søndag eftermiddag havde vinden lagt sig tilstrækkeligt til at gå til Hjarnø, turens første lette sejlads, et tiltrængt hyggestræk efter både lange og anstrengende dage. Hjarnø har en smuk naturhavn ved fjordens munding og der blev tid til at gå kort på opdagelse på øens sydlige tange, hvorefter salaten kunne suppleres med lokal strandurt.

Mandag sejlede alle spejdere alene i deres både fra Hjarnø til Horsens havn, afgang og ankomst foregik uden ledere om bord og for sejl. Forældre og ledere har alt mulig grund til at være stolte af deres spejderbørn.

Spejderhilsen,
Søspejderne