Grupperådsmøde

Erik Menved Gruppe Inviterer hermed alle spejderforældre til det årlige grupperådsmøde (gruppens generalforsamling)

På grupperådsmødet skal forældrene vælge gruppestyrelsen (gruppens bestyrelse) samt godkende beretning og regnskab for det forløbne år, og endelig debatere gruppens fremtid.

Gruppestyrelsen opfordrer derfor alle forældre til at møde op de par timer, da det jo gælder børnenes fritidsinteresse.

Gruppestyrelsen forældre består af følgende:
Formand  : Jesper Boldsen
Kasser  : Svend Skov
Medlem  : Lone Hammelsvang
Medlem  : Lene Jørgensen
Medlem   : Erik Ragn
Medlem  : Jonna Neve
Medlem  : Peder Olsen
Medlem   : Lise Christensen

Herudover er der gruppens ledere samt en ungdomsrepræsentant.

Grupperådsmødet afholdes hvert år i forlængelse af spejdernes fastelavnstur, som i år går Sjellehedecentret i Galten. Invitation hertil samt en vejviser til hytten er vedlagt ledernes invitation til spejderne.

Dagsorden for grupperådsmødet

Søndag den  24 februar 2002 kl. 1000 i Sjellehedecentret

1. Valg af dirigent og referant

2. Formandens beretning herunder beretning og fremtidsplaner fra lederne.

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Vedtagelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkommende forslag

7. Valg af formand (er først på valg 2003)         

8. Valg af kasserer

9. Valg af gruppestyrelse

På valg er følgende:
Erik Ragn (modtager genvalg)
Peder Olesen (modtager genvalg)
Lise Christensen (modtager genvalg)
Jonna Neve (modtager ikke genvalg

10. Valg af ungdomsrepræsentanter
  
11. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet afholdes

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar