Spejderarbejdet er baseret på de værdier der er nedfældet i vores fælles grundlag – Spejderloven. Hos Erik Menved Spejderne har vi formuleret vores målsætninger under 3 overskrifter:

Vi skaber karakter
At lære at respektere sig selv og sit eget værd, er en væsentlig grundsten i spejdernes arbejde. Gennem udfordringer hvor man bliver hjulpet til at overvinde sig selv, og gennem opgaver hvor man skal lære nye færdigheder, opbygger vi selvstændigheden hos børn og unge. Dette skaber identitet, hvor man tør følge sin overbevisning, tør sige sin mening og tør tage beslutninger.

Respekt for andre
Spejdernes patruljesystem lærer børn og unge at samarbejde – og at respektere, at vi ikke alle er ens, men har forskellige kvaliteter der hver især er værdifulde. Vi lærer børn og unge, at man når længst med demokrati, og at alle har ret til at sige sin mening. Vi lærer også børn og unge, at det kan være nødvendigt at søge kompromis, og at man nogle gange må indordne sig, for i fællesskab at komme videre.

Respekt for naturen
Naturen er spejdernes oprindelige miljø. Vi lærer børn og unge at behandle naturen korrekt, så den ikke lider overlast, når vi færdes i den og bruger den til lejre og aktiviteter. Gennem vores konstante beskæftigelse med dyr og planter, vind og vejr, sol og stjerner, og gennem vores ophold i naturen på alle årstider, skaber vi fascination og forundring over, hvad naturen indeholder og kan lære os.

Læs også om Vores arbejdsmetoder.