Nyt navn – samme indhold

På grupperådsmødet den 29. februar 2004 blev det efter indstilling fra ledergruppen besluttet at ændre gruppens officielle navn fra “Erik Menved Gruppe” til “Erik Menved Spejderne”. Årsagen til ændringen skyldes et ønske om at gøre vores navn mere selvforklarende, da begrebet “gruppe” kun forståes internt i spejderbevægelsen. Ændringen er således et led i vores ambition om, at øge kendskabet til Erik Menved Spejderne og spejderarbejdet generelt i Horsens.

Ændringen træder i kraft den 29. februar 2004, og vil over den kommende tid optræde på vores trykte materiale, materielmærkning, uniformsmærker m.v.

Grupperådet gav yderligere bemyndigelse til, at bestyrelsen arbejder på en fornyelse af gruppens logo.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar