Drejebog – Gruppekasserer

Gruppekasseren har til opgave løbende at holde styr på gruppens økonomi,aktiver og passiver. Gruppens kapital, dokumenter eks. obligationer, skøder, forsikringspolicer ect.

 • Fuldmagtholder over for pengeinstitutter samt giro
 • Opbevaring af lejekontrakter
 • Sørge for at alle ind og udbetalinger foretages rettidigt.
 • Indsende ansøgning om offentlig tilskud til lokaler og lejrplads, samt kursustilskud.
 • At orienterer den øvrige stryrelse om gruppens økonomi.
 • Evt. bestilling af lodsedler til landslotteri
 • Afregne bilag med gruppens øvrige medlemmer, så som kørselsgodtgørelse, indkøbt materiel, rejseudgifter m.v.
 • Sørge for bevilling i gruppestyrelsen ved større udbetaling og investering.
 • Indbetaling af kontingent til division og korps
 • Afregning af gruppens konto i SpejderSport.
 • Opkrævning af medlemskontingent, som bliver fastsat en gang årligt på gruppens rådsmøde.
 • Udarbejdelse af årsregnskab ,som revideres af gruppens revisor og godkendes af grupperådet
 • Udarbejdelse år budget for kommende år, som ligeledes godkendes af grupperådet
 • Det godkendte regnskab tilsendes til kommunen og til divisionscheferne sammen med referat af grupperådsmødet .
 • Ajourføre gruppens medlemmer samt adresseliste som sendes til divisionen 3 gange årligt. I december indsende erklæring fra aktive ledere under 25 år til korpset.
 • Sammen med materielforvalter og Hytte/pladsforvalter lave en materiel- og inventarfortegnelse

Se i øvrigt under kassererjobbet i DDS håndbogen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar