Blå Sommer

 

Blå Sommer er en fælles lejr for alle spejdere i Det Danske Spejderkorps. Det forventes, at der deltager godt 20.000 danske spejdere og et par tusinde udenlandske gæster i en uge på en græsmark i Kliplev fra den
15. – 23. juli 2009.

For alle spejdere, der har prøvet at deltage på Blå Sommer er det en meget stor oplevelse, som de ser frem til at gentage. Så selvfølgelig skal Erik Menved Spejderne også med til næste år, og tilbuddet gælder alle vores spejdere, stor som lille! Vi vil gerne give så mange så muligt den oplevelse. Til orientering er vi lige omkring 80 spejdere og 20 ledere, så det er en pænt stor flok.

Der vil blive talt meget om Blå Sommer fra nu af og hjemme kan I følge med på hjemmesiden www.blaasommer.dk. 

Tidspunktet for lejren betyder, at man allerede nu skal tage stilling til familiens sommerferie til næste år. For i november skal vi aflevere en forhåndstilmelding, derfor er det vigtigt, at I tager stilling derhjemme.

Prisen for lejren er endnu ikke fastsat, men rygtet siger, at det bliver på niveau med sidste Blå Sommer i 2004 – altså omkring 1500 kr. Vi får traditionelt et tilskud til lejrpladslejen af kommunen, som reducerer prisen lidt.

I bestyrelsen arbejder vi  i øjeblikket på at skabe det økonomiske grundlag for, at vi kan tilbyde lejren til vores spejdere til  max. 995 kr. Men prisen kan komme til at ligge mellem 1300 til 995 kr. alt efter, hvad bestyrelsen finder frem til. Det får I besked om, så snart prisen fra korpset ligger fast.

De penge, som vi tjente ved at uddele telefonbøger i april måned og dem vi tjente ved arbejdet med Open Air er netop de penge som vi har i spil her, i år mistede vi desværre indtægten fra Dyrskuet ca. 20.000 kr. Så hvis der er nogen der har gode ideer til indtægtsgivende aktiviteter vil det være yderst velkomment.  

Skulle der nu være nogen af jer, der har lyst til at deltage som hjælpere på lejren, så er der også mulighed for det, korpset efterlyser hjælpere til mange forskellige jobs, klik ind på hjemmesiden og se hvilke. Hjælpere bor i en særlig hjælperlejr og der oprettes ”børnehave”  til børnene i hjælperlejren. Så muligheden for, at hele familien kan få den samme store oplevelse er til stede.

Engang i det tidlige forår skal den endelige tilmelding indsendes og så fanger bordet.

Bestyrelsen foreslår, at lejrkontingentet deles i to indbetalinger, én ved forhåndstilmeldingen og en i forbindelse med den endelige tilmelding, men det vender vi tilbage til med yderligere information. I den forbindelse opfordres I til at holde øje med vores egen hjemmeside www.erikmenved.dk

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar