Referat – Stormøde – 2005-05-30

Vi mødtes i alt 13 personer til mødet, hvor vi blandt andet snakkede om forløbet at det netop overståede Open air 2005.
 
Open air 2005 har i år været en stor succes formentlig på grund af det ualmindelige gode vejr i Pinsen, og medførte at Erik Menved spejderne forløbig har  fået udbetalt 15.000, – for deres indsats. Flot!
Vi havde fået meget ros for vores oprydnings indsats på pladsen fra Radio Horsens.

Der havde været problemer med at rekruttere folk, især til at tage toiletvagterne som er af 12 timers varighed, og hvor der skal dannes et vagthold på mindst 7 personer, over 18 år, begge dage mens Open air forløber. Disse krav er formulerede af arrangørerne fra Skive.
De såkaldte ”rive-vagter”, som består i oprydning af festpladsen var nemmere at besætte, fordi her kunne især de mindste spejdere være med sammen med deres forældre.

Der er endnu ikke lavet en evaluering til arrangørerne af Open air, men det er meningen at de enkelte ledere skal evaluerer selve indsatsen og de problemstillinger der var i forhold til arrangementet, og man vil her prøve om der kan laves lidt om på reglerne, således at især storspejderne i højere grad kan være med til at dække toiletvagterne sammen med f.eks. som en dele vagt sammen  med 3 voksne.

I forhold til rekrutteringsproblematikken, snakkede vi om også om at vi i højere grad skal fortælle, hvilke forventninger vi har til forældredeltagelse i de 3 arrangementer som Erik Menved spejderne indgår i årligt. Open air, Dyrskueparkering og Middelalderfestivallen. Dette vil vi blandt andet tage fat på allerede ved indmeldelsen, hvor vi vil give forældrene lejlighed til at skrive, hvilket arrangement de kunne være interesseret i medvirke til.
Et andet forslag, som allerede er i værksat i mikrogrenen, – er et forældremøde i forbindelse med sommerlejren, hvor man også vil have mulighed for at drøfte afviklingen af vores kommende fælles arrangementer.

Dyrskuet den 9. – 11. juni.
Lene og Linda står som tovholdere. Der er sendt sedler ud til samtlige spejdere og der afventes i øjeblikket tilmeldinger til vagterne. Lene opfordres til at tage kontakt med Peder Olesen, som stod for arrangementet sidste år, med henblik på tidligere års forløb.

Middelalderfestivallen i august.
Det forlyder at området omkring Kloster Kirken skal renoveres, så der til Middelalderfestivallen ikke bliver nogle aktiviteter på pladsen omkring kirken.
Vi snakkede om at vores bod godt kunne komme til at ligge uhensigtmæssigt i forhold et godt salg, hvis mange af aktiviteterne flyttes til Rådhus pladsen.
Ellen vil snakke med Kasper om vi kunne få vores bod placeret på Rådhuspladsen. (efterskrift: Ellen har talt med Kasper. Vi har ikke selv indflydelse på, hvor vores bod kommer til at ligge – endelig mente Kasper, at der jo stadig vil være masser af aktiviteter på Søndergade, idet området omkring Torvet jo stadig er med – så han så ikke noget problem i at vi beholdt den hidtidige placering)
Bente fra bestyrelsen meldte sig som tovholder for indkøb til boden. Vivi vil forsat gerne hjælpe til, men da hun har fået nyt arbejde, var hun ikke sikker på at hun havde tid.
Lise (tidl. Formand) vil tage sig af bemandingen og Jan sørger for boden.
Lene Christensen vil stå for nye dragter til dem der skal stå i boden.
Vi nedsatte desuden et logistikudvalg, bestående af Ellen og Hanne, som skal tage sig at pakning af udstyr forud for festivallen og sørge for trailer.


Referent: Hanne G. Sørensen
 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar