Referat – Ledermøde – 2006-02-06

1. Lederproblemer i trop og senior efter sommerferien.
Niels L holder som mikroass. Og vil gerne op til de ældste. Linda ønskede ikke at fortsætte som leder to steder og ville vælge side til sommer. Vi valgte at lade punktet ligge til vi havde bedre tid.

2. Aktvitetstilskud til hver gren.
Der var bred enighed om, at vi ikke skulle indføre et aktivitetstilskud til hver gren. Det er OK for os at midlerne går ud af samme pulje og i sidste ende kan det også være medvirkende til, at man tænker sig om, inden man investerer. Endelig undgår vi det store ”forbrug” inden næste aktivitetstilskud skulle udløses. Det er i orden en gang i mellem at lade gruppen betale en farvepatron, hvis man har skrevet meget ud, men vi plejer jo også ved grupperådsmødet at få en kuvert med lidt til dækning af diverse udgifter. Lederne skal ikke have udgifter ved jobbet som leder.

3. Referent fra Middelalderfestival på Grupperådsmødet
Jan påtog sig jobbet endnu engang

4. Oprydning
Vi aftalte at indrette den store kasse med låg til ”glemmekasse”. Kassen vil blive tømt en gang om måneden.

5. Eventuelt
Vi vil lave grenopdeling af opslagstavlen i multirummet, så hver gren på den måde får hver sin opslagstavle, hvis der ikke er plads på den ene, må vi tage lidt af sponsortavlen med.

Janni spurgte til snerydning. Vi har fået ryddet sne en gang og det koster jo hver gang.

Fastelavnsudvalget fik det sidste ord:

Udvalget vil meget gerne om lederne vil byde ind med input til det oplæg og det udstyr/aktiviteter udvalget har lagt op til. Næste møde holdes den 15.2. og da vil udvalget se på indkomne forslag og tilbud. Bl.a må man meget gerne melde sig til at stå for ”skoven” landsbyen osv. Så der på forhånd er lavet et forarbejde til disse ”scener” – Så ud af røret det haster – den 15. er på næste onsdag!!!

Derefter sluttede vores forkortede møde og ”Fokusgruppen” tog over. Vi er spændte på resultatet af arbejdet som skulle udmynte sig i en slags drejebog for grupper – med hvad er HOT og NOT i spejdergrupper.

9. februar 2006

Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar