Referat – Ledermøde – 2005-11-10

1. WigWam
Svend deltog under dette punkt og havde adskillige spørgsmål der skulle tages stilling til:

A – Støttefod til standerne – hvad skal det være. Efter nogen diskussion om det skulle være en stub eller en stamme – blev snakken henlagt til nissemødet Rikke i december.
B  – Amfiteaterets størrelse og udformning. Vi så byggepladsen og blev enige om at bagvæggen skubbes 1½ meter bagud og at der bygges 3 siddetrin op. Trappen må ikke være for bred for ikke at ødelægge siddearealet. (efterfølgende er det besluttet helt at flytte trappen ud til siden).
C –  Møblering – skal vi have kørt de gamle møbler hjem for at se hvad vi har? Lederne har talt om at afholde et loppemarked en gang i det nye år, for at komme af med de overskydende møbler – om vi skal have dem hjem lige nu er stadig et åbent spørgsmål.
D –  Arbejdsborde i multisalen – der var bred enighed om, at vi skulle have nogle arbejdsborde derud – de små blå skal væk. Derudover kunne man have nogle bænke eller skamler. Vi går jo ind i mødelokalet, hvis vi skal sidde.
E  – Lærred til filmfremvisning. Lederne var med på at et lærred ville være en god ting
F –  Gardinstang til ophængning. Det er blevet forslået, at ophængning sker i en dertilindrettet ”gardinstang” – så vi undgår søm og skruer i væggene. Stangen bliver sat op på væggen ind til køkkenet – der bliver selvfølgelig glidere, så man kan flytte rundt på ophængningen.
G  – Rengøringsredskaber – der var enighed om at en moppe (så der både kan tør- og vådmoppes!) ville være rigtig god til mødelokalet, i multirummet skal de gamle koste i første omgang sliddes op. Vi skal vænnes os til at rengøre efter hvert møde – også køkkenet.
H  – Værkstedsindretning – Der blev lynhurtigt nedsat et udvalg til indretning af værkstedet bestående af Kasper, Peter og Janni. Linda har på sit arbejde budt på nogle tiloversblevne høvlebænke, som vi gerne vil have til værkstedet.
I  – Nøglesystem. Vi blev enige om, at lederne ender med at få 4 nøgler til hytten: 1 til WigWam – 1 til lederrum og depotrum, 1 til lille WigWam og 1 til sovesalene. Det bliver således ledernes ansvar, hvem der får adgang til lederrum og depot.

2. Referat fra sidste møde
Linda havde lovet at undersøge med hensyn til et kursus for ledere i 1. hjælp, men det har ikke umiddelbart kunnet lade sig gøre – Linda tager selv på kursus i første omgang.

3. Hvervedag
Der var enighed om, at hvervedagen var god, der var en god stemning og vi vil gerne gøre det om igen – gerne med lidt mere sæbeboblevand! Det var bestemt ikke dårligt, at der var gang i valgkampagnerne. Vi har måske ikke opnået den store fremgang af den grund, men er næsten sikre på 1 ny mikro, måske en ny leder og en ny junior. (Den nye junior – er en lidt ”tung” junior, som kræver støtte – Linda foreslår, at forældrene oplyses om muligheden for at få støtte fra kommunen – ellers vil vi have svært ved at optage ham.

Næste hvervedag, som vi var enige om at afholde inden alt for længe, vil vi gå efter en lang lørdag eller lign.

4. Evighedskalender
Ellen rundsender en evighedskalender, som man må komme med input til. I øvrigt foreslog Peter, at kalenderen kom til at ligge tilgængeligt på nettet, så alle (også forældre) kunne følge med i årets gang i gruppen. Det vil vi gerne arbejde videre med. (Her kommer Jan så ind i billedet).

5. Kurser
Ellen arbejder på at få et spejderkursus ud til os selv – i stedet for at lederne tager på kursus.

6. Ledermøder med de enkelte grene
Mikro, mini og junior har endnu ikke meldt ind med en dato for afholdelse af et grenledermøde – det må meget gerne snart ske!

7. Seniorer
Vi har pt. ikke overskud til at sætte arbejdet i gang, men skal nok til at løbe noget i gang i løbet af foråret. Ellen har givet de ældste spejdere nogle papirer fra divisionen, så de evt. selv kunne tage kontakt. – Men efter sommerferien skal vi helst have noget op at køre.

8. Evt.
Ellen efterlyste 1924 ERIK MENVED mærkerne – som ligger i en lysblå plastikkurvert fra Spejder Sport.

Der bliver trykt 100 nye tørklæder og vi enedes om, at samle de røde tørklæder uden mærke i en kasse inden ca. 1. december, hvorefter vi vil få dem trykt. Spejderne skal altså aflevere deres tørklæder forsynet med navn og får dem tilbage med tryk efter jul. Ellen sætter en kasse i WigWam til det formål.

Peter efterlyste stillingtagen til at forhøje prisen for en weekendtur. Der var enighed om, at en tur ikke må koste mere end de 150 vi har besluttet. Men en spejdertur, hvor der er ønske om cola og chips etc. må brugerbetalingen gerne sættes op. Enten således, at spejderne betaler for sodavand på turen, eller at deltagerbetalingen sættes op. Peter må spørge spejderne selv, hvilken form de ønsker.

Af de to datoer for indvielsen (21. og 28.) blev ledernes valg den 28. januar. Datoen skal konfirmeres af bestyrelserne for både EMT og WigWam inden den endelige dato fastlægges. Efterfølgende har både og Anita og Janni trukket sig fra planlægningsudvalget, da de begge er forhindret i at deltage den 28.

Husk nisse-julehyggemødet hos Rikke den 12. december – kl. 19.00 hos Rikke med nissehue og julehumør!

18. november 2005

Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar