Referat – Ledermøde – 2004-11-14

1. Referat af bestyrelsesmøde og input til næste bestyrelsesmøde den 25.
Alle har fået tilsendt referat, der var ingen kommentarer og ingen input udover dem som nævnes nedenunder WigWam punktet.

2. Fastelavnstur
Den eneste ledige store hytte ligger på Fyn nærmere betegnet Skovgården ved Middelfart, Jan undersøger hvad bustransport derover vil koste – eventuelt forhøjer vi deltagergebyr med 20-25 kr. Det er psykologisk mest rigtigt med transport, så vi er sikre på, at flere forældre vil komme for at hente deres børn om søndagen. Men i virkeligheden er der ikke længere end til Sjellehytten. Resten af programmet er stadig en hemmelighed!

3. Fokus på mikrogrenen
Der er p.t. 4 ledere og 18 mikroer heraf var de 16 med på Kattegatcenteret. Det kører godt som det er i øjeblikket. Mikroerne skal på juletur til Kulla den 3-5. december (den blev dog aflyst pga. manglende tilslutning). Mikroerne vil gerne sy bestikposer og var i tvivl om der skulle betales for stof etc. Bred enighed om, at der ikke skal kræves betaling for aktiviteter.

4. Fokus på juniorerne
Der er pt. 4 ledere (efterfølgende har Dorthe dog meldt fra som leder) og 22 juniorer opdelt i 4 patruljer. Der køres fast patruljekonkurrence og en ordning med PL-møder er startet op. Der afholdes JL møde hver 8. uge for at planlægge. Juniorerne tager på juletur til Kulla i weekenden 10-12. december. De kommende projekter er læderklip, smykker og stole.

5. WigWam – raftestativ og opvarmning
Jesper (SEMT) rykkes for oplysninger om raftestativet. Jan efterlyser i øvrigt oprydning af pladsen omkring WigWam.

I øvrigt skulle byggeriet gerne kunne startes op i december og der sendes brev ud til forældrene med en beskrivelse af arbejdsgang og vores ønsker til hjælpende hænder, det gælder specielt i første omgang lægning af fliser og maling af brædder, når multirummet er lukket.

Peter har fundet en 5 KW varmeblæser til en rimelig pris. Peter går videre med sagen og snakker strøm med Kasper

6. Sommerlejre 2005
Juniorerne har nu besluttet sig for en cykelsommerlejr. En evt. tur til Wales udskydes til 2006 som mulig sommerlejr for juniorer og spejdere. Vi er for sent ude nu til at det kan realiseres i 2005.

7. Rød Tråd mødet
Ellen lovede referatet af det sidste Rød Tråd møde færdig inden 7. december. – Glenn Ullerup er inviteret til at give indspark.

8. Eventuelt
Lone oplyste, at vi får 10.000 for Open Air og vi skal ikke forvente mere. Lone efterlyste en yderligere repræsentant i udvalget, som kan deltage i Open Air bestyrelsesmøder. Dette afgøres på mødet hos Michael den 7.12.

Mikrober: Der er pt. Indmeldt 6 familier. Jan sender brev til de familier vi har haft kontakt med for at give dem en datoplan og idekatalog.

Vi var inde på tropsarbejdet igen. Der er en vis laissez faire agtig holdning blandt spejderne. Peter havde deltaget i en tropstur til Kulla, hvor det egentlige program, som spejderne selv havde ønsket at stå for ikke var synligt udover en hjemmelavet brændenældesuppe. Sprogbruget var aldeles uacceptabelt og ikke rimeligt at arbejde med. Peter meldte klart ud, at han ikke ønskede at deltage i et lignende arrangement. Der var bred opbakning til tropslederne om at stramme op på det spejdermæssige indhold i møderne, også selv om det skulle komme til at koste frafald af spejdere.

06-12-2004
Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar