Referat – Ledermøde – 2004-10-04

1. Korpsrådsmødet
Ellen fortalte lidt fra det nye korpsrådsmøde på Stevninghus og betonede vigtigheden af, at begge gruppens repræsentanter deltager på møderne fremover.

Derefter kom vi ind på Divitræf, som jo blev afholdt i samme weekend som korpsrådsmødet, der havde været 150 deltagere og Kulsømærket var blevet udleveret til spejderne. Der var stor utilfredshed med, at spejderne (troppen) meldte fra kun en time inden afgang. Det var for dårligt og er blevet påtalt overfor spejderne.

2. Referat af Stormøde i bestyrelse og undergrupper
En kort orientering om, hvad der skete på stormødet – I har jo også fået referat derfra.

3. Fokus på troppen
Hvorfor kommer spejderne til spejdermøderne – det er nok primært for at snakke og det sociale samvær. Lederne er ret frustrerede og er indstillet på at stramme op på arbejdet i troppen. Spejdernes eget forsøg på at lave patruljer var absolut ikke optimalt.
Lederne var alle enige om, at en sommerlejr i Island næste år ikke kan arrangeres rent økonomisk, for der har ikke været initiativer fra spejdernes side til at tjene de penge der skal til – i alt knap ca. 100.000 for at få 18 mand af sted. Det er ikke realistisk at tro på at vi kan skaffe disse penge.

Der var i stedet forslag om, at troppen og juniorerne sammen arrangerede en lejr til Wales, som i givet fald ikke bliver halvt så dyr. Det arbejdes der videre med i øjeblikket.

4. Fokus på minigrenen
Ledersituationen i minigrenen er ikke optimal. Rikke går fra pga barsel og flytning til Silkeborg. Linda har enkelte gange stået med minierne alene, når Kasper og Janni har skullet deltage i noget sammen. Så der mangler kraftigt en ekstra hånd her.
Ellen blev sat til at spørge Lisbeth Wohlert om hun kunne tænke sig at komme med igen.
Ellers har Jans svigerinde Majbrit nævnt, at hun måske godt kunne tænke sig at være med. Vi kender Majbrit fra Spejderlejr for alle sidste år, hvor hun hjalp til med maden.
Ellen foreslog, at vi eventuelt prøver at ”ryste posen” på det næste Rød Tråd møde i januar.

5. Rød Tråd mødet
Input til dagsorden blev efterspurgt. Jan bestiller Kulla, Ellen laver aftale med Glenn Ullerup, om han vil komme med et indspark (læs inspiration) til os

6. Eventuelt
Teltløsningen i vinterperioden er accepteret
Vi vil gerne have noget grus ned i Dalen, der er for sumpet
Alle blev opfordret til at tage stilling til Lisbeth Wohlerts logoforslag, så vi snart kan tage stilling til et nyt.
Minierne har fået arrangeret, at de skal sove med bjørne i foråret.

14.11.04

Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar