Referat – Ledermøde – 2004-09-08

Der var annonceret en lille leg med reb og rafter, men den blev udsat til en senere lejlighed, da deltagerantallet var for ringe

1. Opfølgning  på Middelalderfestival
Ifølge Jans overslag over indtægter og resterende udgifter ville vi ende med et overskud på ca. 13.000 altså på niveau med sidste år. Det er OK. Spørgsmål om hvornår de indkøbte krus kan returneres, når Kasper får besked vil Ellen gerne aflevere.
Bemanding: Bemandingen fredag var OK men lørdag var ikke OK. Vagterne skal bemandes af forældre med børn. De store spejdere skal styres noget kraftigere i deres valg af bemandingstidspunkt –  de skal være mere pligtopfyldende og ansvarsbevidste – og ikke mindst – de skal nok ikke stå for mange på samme tid.
Vi har nu lært, at sedlerne skal op så forældrene kan skrive sig på allerede før sommerferien. Der skal eventuelt uddeles en standardskrivelse om vores deltagelse i middelalderfestivalen og forventningerne til forældrene ligeledes inden sommerferien.
Nye dragter skal der til! Der burde måske være tag over bålstedet!
Vi kunne overveje at sætte et langbord med bænke op foran boden
Der skal for hver periode udpeges en pengeholder og en ansvarlig for hygiene. Det er meget vigtigt, at der er en ”gammel” forældre på hvert hold, der kender rutinen. Det skal være sjovt at have vagt!

2. Kurser
Hvormange spejdere tager på PLAN?
Lederne afventer forårets kursuskatalog – for vi er vist lidt sent ude nu.
Linda ville gerne have genopfrisket noget 1.hjælp – hun undersøger muligheder hos Falck og rundsender, hvis andre skulle være interesseret.

3. Ledersituationen
Flemming har ønsket at trække sig igen. Dorthe kommer tilbage i september og Chris S. vil gerne hjælpe til hos juniorerne.
Katrine W holder lav profil – hun har ikke tid for skolen. Rikke har meddelt, at hun fra jul kun vil være Mikrobe leder, det gør Linda lidt sårbar i minigrenen, hvis Kasper og Janni begge er forhindret så her skulle vi gerne have  klarhed inden jul.
Vi blev enige om at rykke vores Rød Tråd weekend frem til den 13.-14. november fra lørdag morgen til søndag inden frokost. Vi kunne evt. få besøg af en korpskonsulent eller lign. der kunne give os lidt inspiration.

Søren har efter mødet tilkendegivet, at han ønsker en pause – men han vil gerne fortsat have ledermails mv. og vi har stadig hans tlf.nr.

4. Eventuelt
Divitræf: Her deltager ingen mikroer, 10 minier og 3 ledere, 7 juniorer og et par ledere og 7 tropsspejdere og en halv leder!
Mikrobebrochurerne skal fyldes op ude i institutionerne. Jan aftaler et distrikt med Anita og Lone
Lisbeth Wohlert har lavet et nyt logo som vi glæder os til at se!
Lone ønsker at holde op i WigWam udvalget, der skal derfor vælges en ny på det kommende Grupperådsmøde i februar.
Vi gjorde vores stilling op med hensyn til Open Air, Middelalderfestival og Dyrskue P – det er alt sammen områder, som vi gerne vil gøre en indsats for at bevare som indtægtskilde osv.
Der skal findes et ”føl” som kan følge med Lone til møder med Open Air folkene – vi vælger en på Rød Tråd
Vi har fået ca. 400 m2 krydsfinerplader, som kan bruges til tag og bagvæg på Middelalderboden.

Det er som om ballonen har mistet lidt luft – det må vi have gjort noget ved. Keep it up folks!!!!

Ellen
16-09-2004

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar