Referat – Ledermøde – 2004-08-05

1. Evaluering af Spejderlejr for alle

Tidspunktet først i sommerferien er nok ikke det bedste tidspunkt. Til gengæld var det nogle gode børn der var meget motiverede. Jan sendte hilsen fra Blå Sommer til deltagerne. Næste år prøver vi igen at lægge sommerlejr for alle sidst på sommerferien. Økonomisk (med det lille deltagerantal) løb arrangementet dog lige rundt.

2. Blå Sommer

En god lejr – godt med den halve lejrtid for de mindste og helt fint, at det lå i første halvdel af lejren. Vi kunne godt have brugt et køkkentelt, for når vi er så mange ledere sidder vi næsten oven i maden om aftenen.
Ankomsten var meget kritisabel, det ligner ikke noget at holde folk tilbage i mere end 2 timer i en bus!
Det kunne have været godt med et trykt eksemplar af lejravisen til hver gruppe under lejren, vi får den ikke læst på opslagstavlerne. (hvis den overhovedet er sat op!). Maden blev gennemgående rost. Ideen ”spis hvor du er” er rigtig god. Vi ville dog ikke have haft noget i mod at skulle oplyse, hvilken ret vi gerne ville lave 1-2 dage forud for at lette udleveringen, som kunne være ret kaotisk. Det var godt med ekstra hænder til at tage sig af afhentning af mad til aften. Spis ude arrangementet fik også mange roser – her har vi testet ideen positiv!

Der skal gøres reklame for Blå Sommer billede CD’en – Jan tager sig af dette.

3. Oprykningsturen
Forhindringsbanen bygges i år ikke af alene af juniorerne. Det blev aftalt, at spejderne skulle bygge lidt tirsdag aften, og alle ledere indbydes til at deltage i opbygningen torsdag aften efter 20.00. Samtidig tages der fat på svævebanen.. Lone, Trine, Rikke og Jens kommer kun fredag aften.

Ellen foretager indkøb til fælles morgenmad, fælles frokost og individuel (pr. gren) aftensmad. Antal deltagere meddeles når det er kendt. Ønsker til mad sendes til Ellen senest torsdag aften.

4. Middelalderfestival
Jan står for opsætning af boden torsdag aften
Ellen spørger om trailer P-plads
Lene VJ sætter sedler op til bemanding på mandag, så de er klar når spejdermøderne starter i næste uge.
Hvem kan skaffe billige kålhoveder? – vi lader børnene skille dem i blade som en del af børneaktiviteten.
Jan spørger John om det nye grillbord (til gammelmandsilden) kan benyttes til oprykningsturen.
Ellen spørger SEMT om opsætning af telte fredag på OE pladsen.
Vi er blevet indbudt til at deltage i et pilgrimsoptog fra Tyrsted Kirke fredag eftermiddag, men det kan vi ikke håndtere.
Jan tilbød at stå for nedtagning af boden
Ellen sørger for æbler.

5. Ledersnakken i grenene tages op igen her i efteråret. Vi starter med spejderne. Kasper og Co. vil finde en dato der kan passe på tirsdag. Seniorerne venter vi lige lidt med. Næste gren bliver så juniorerne osv.

6. Kurser i efteråret
Der presses på for at få ledere af sted på kursus i dette efterår. Tanja vil gerne. Det blev aftalt, at Ellen medbringer kursusavisen på Oprykningsturen. Ellers kan I se tilbuddene på www.dds.dk. Meddel hvilket kursus I ønsker – gerne på en mail, så tilmelder jeg jer.

7. Eventuelt
Lederne er klar til at tage endnu en vinter i pavillon, men da minierne efter oprykning er næsten oppe på 30 og juniorerne også bliver mange, vil en større pavillon være på sin plads. Dog synes lederne, at det kan være svært at bevare gejsten, hvis ikke snart der sker noget på byggepladsen. Det er jo lederne der står og skal besvare forældres spørgsmål i det daglige og de føler ikke de ved nok.

Hvad gør vi med pilen. Vi er ved at gro til i vilde piletræer!? – Ellen tager det op med WigWams bestyrelse.

Der var forslag om, at bede SEMT gå ind i arbejdet med at etablere et raftestativ til alle vores nye rafter og også at etablere en ny bålplads i Dalen. Forslag om at arrangere en arbejdslørdag blev stille og er rigtig god.

Jan havde et forslag om årets gang i Erik Menved billeder, hver gren skulle kunne byde ind med billeder til en sådan CD, som skulle kunne sælges med overskud til EMT.

Jan havde ønske om at udbygge kendskabet til Wales gruppen hvor Callum kom fra og evt. arrangere sommerlejr dertil næste år. I første omgang blev det dog vist til, at vi spørger spejderne om de vil til Island næste sommer, og gør det klart for dem, at det er deres ønske og arbejde der skal lægges i en sådan tur. Kasper forhører sig på tirsdag. Kontakten til Wales skal ikke skrinlægges af den grund.

Enighed om at alle ledere møder så tidligt som muligt på fredag.

Ellen
10-08-2004

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar