Referat – Ledermøde – 2001-10-25

1. Bordet rundt

Som sidst vil jeg bede jer tage et lille skriv med – eller sende det til mig, så kommer status med i referatet, og vi bruger ikke for meget tid på det.

Mikroerne pr. 23 okt. 2001 . Vi har nu 16 indmeldte og 2 som kigger, hvoraf den ene lige kom forbi her i aften.
Siden sidst har vi arb. Med mikrosnittet og afprøvet dolken ved at snitte en gren fin så den kunne bruges som skaft til en oplukker. Vi har bunden sløjfer og råbåndsknob. De har også øvet i at lave bål. Lige før Efterårs ferien var vi i svømmehallen, altid en god aften…. Så har vi haft et par fritidshjems aktiviteter…. Det kan de altså godt li ( altså Mikroerne) Vi havde kartoffelmøde, som indeholdt  baser med: 1. kartoffeltryk på papir, 2. en leg som hedder Nap, 3. lave kartoffeltern som skulle trækkes på en snor og hænges til tørre.
Fremtid:  vi skal på refleksløb og lave en Ramme af pap og toiletpapir ( til det flotte kartoffeltryk). Vi skal på Politistationen og så skal vi på tur til Torp på Jule weekend. 23-25 nov. 2001 . 10 dec. Er der Fredslys optog som vi traditionens tro deltager i. Og så vores lille happening den 1 dec. Deltager vi naturligvis også i.
Det var vist ordene……..
Hilsen Mikroerne

Minierne
18 minier. 2 på besøg den 25/10, en af dem fra de grønne på Fabriksvej-
Har været på tur til Kollen med 13 børn og 3 ledere. Det var en rigtig fed tur. Vi havde rigtig mange der overvand hjemveen.
Om søndagen sluttede vi af med fælles spisning med forældrene (sammenskudsgild). Det fik vi megen ros for af forældrene.
I november arbejder vi med lys og mørke.
Vi har solgt utrolig mange sangbøger til vores spejdere og de er meget glade for at synge.

Juniorerne
Vi har nu 23 juniorer (12 piger og 11 drenge), og efter at korpset har fået
trykt flere blanketter, kan vi også få meldt de sidste ind.
Vi har fået styrket fremmødet kraftigt og har mange møder, hvor der ingen
mangler eller højst en enkelt eller to. Det glæder os selvfølgelig meget og
har bestemt gjort møderne meget bedre.
Vi var på tur med Bredsten og Delfinerne fra Egå i starten af oktober.
Desværre faldt Risskov fra i sidste øjeblik pga. lederproblemer, men vi blev
alligevel omkring 40 børn. Vi havde selv 16 med, og vi opfatter det som en
rigtigt god tur, som vi da også allerede har drøftet at vi vil gentage til
næste år. Det var meget hyggeligt og sjovt at lave en “intim” tur mellem
nogle få grupper.
Vi har officielt fastlagt vores sommerlejr til at ligge i uge 26, men vil
alligevel lave en rundspørge i november for at sikre, at vi har placeret den
optimalt i forhold til antallet af børn der kan komme med.
Vi skal på tur til Torp den 9.-11. november.
Ledermæssigt synes jeg, at det er kommet til at passe meget godt med
antallet efter vi har fået Pernille. Nu har vi ressourcerne til at kunne
holde ungerne beskæftiget. Vi er dog nødt til fortsat at tage nye juniorer
ind selvom vi er så mange, da vi helst skal have nogle flere fra 4. klasse.
Af de 23 vi har går de 19 af dem i 5. klasse eller derover.

2. Rød Tråd – input til dagsorden. Planlægning af julefrokosten.

Linda sørger for forplejning til fredag aften (og lørdag??). Ellen står for de våde varer. Det ser ud til at vi bliver 11 i alt. Start fredag 18.30 – slut senest kl. 16.00 lørdag.

1. Opfølgning af sidste rød tråd
2. Aldersfordeling i grenene
3. Lederbesætning i grenene
4. Takt og tone (dette punkt er ganske ufarligt for Linda!)
5. Divisionen – deltagelse i arrangementer, herunder ref. fra ledertræffet
6. Eventuelt
Der kan endnu komme punkter til lidt endnu.

3. Input til styrelsesmødet den 31.10. – hvem deltager

Gitte, Lone,  Janus og Casper (delvis) deltager i styrelsesmødet. Vores input er
Insekttæpper – luppe m.m.
Hytteorientering
Middelalderfestival
Ønsker til Torp – lejrplads og vandpumpe
Vores forventning til styrelsen tages op igen
1/12 arrangementet
Orientering om Rød Tråd

4. Fastelavnstur 2002

Hemmelig, hemmelig. Lone blev dog valgt ind i udvalget i stedet for Niels Leth, der var åbenbart brug for en ”skaffer”?

4a  1/12 2001

Vi får halvdelen af boden foran det gamle rådhus. Damen der står der i forvejen hedder Dorte og sælger nisser.
Vi sælger kaffe/småkager og saftevand fra boden, der var snak frem og tilbage om vi også skulle tage pandekager med, endelig beslutning træffes på RT (Rød Tråd).
Tidspunktet boden skal være bemandet er 10-15. Vi aftalte at mødes kl. 8.30 i princippet bør alle være der hele tiden, for spejderne inddeles tiden i 3 perioder, hvor de kan melde sig til
E-postkort (Janus)
Kig-op løb (Janus og Ellen)
Fotografering (Jan og Janus)
Info til børn (Ellen)
Der skal være en konkurrence i lighed med sidste år for bedste sælger af Good Turn mærker.

5. Divisionens kvarter eller mer? (Trine og Gitte?)

Gitte og Trine holdt et kvarters indlæg om korpsets opbygning og arbejdet i divisionen

6. Eventuelt

4.-5. maj fælles oplevelsesarrangement (Korpset)
Orientering om arrangementet (Harry Potter temaet) Mikroerne fra hele divisionen deltager ikke, det er op til den enkelte grenleder om man vil deltage.
Ledertræf 2-3/11: Casper og Janus er tilmeldt udover vore DA’ere
Seniorerne holder kollektivuge i uge 47. Se specielt udsendt mail

Vi sås i Wig Wam og Anita havde sørget for en lækker kage – tak for det!


31.10.01
Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar