Referat – Ledermøde – 2001-09-23

1. Bordet rundt

Som sidst vil jeg bede jer tage et lille skriv med – eller sende det til mig, så kommer status med i referatet, og vi bruger ikke for meget tid på det.

Mikro
Vi har 12 indmeldte og 5 kiggere…….. som jeg mener at være sikre begynder…..  Vi har endnu ikke lavet et halvårs program, men vi ved jo nogenlunde hvad vi skal igennem. Tildeling af spejdernavne. Snitte beviset og Førstehjælp’s mærket, som indeholder et besøg i svømme hallen og på politistationen. Og så holder vi igen i år sidst i november måned. Vi skal også nå en overnatningstur her i efteråret….
Vi har Peter (fra styrelsen) som mandlig hjælper pt. håber meget Lars (mai’s far) vælger os når han kommer på daghold, til oprykning gav han udtryk for at han gerne ville igang igen men han viste ikke hvorlang tid det varede inden han fik daghold.  Vi (Bims og jeg) tager til Hovedgård nok med 6 mikroer.

2. Middelalderfestival-evaluering

Middelalderfestivalen var en succes. Det var rigtig godt, at listen var som den var, bemandingen OK
stor ros til Linda for godt arbejde. Jan sørger for en takkegave til Skousen for lån af ”coladåserne”. Stemningen blandt personalet var god. Overskuddet ser også ud til at blive flot – omkring de 10.000

3. Oprykningstur-evaluering

Oprykningsturen lå for tæt på sommerferien, det vil være rart med et enkelt spejdermøde inden turen. Men enighed om at vi prøver igen. Næste års tur bliver den 16.-18. august. Middelalderfestivalen ligger den 30.-31. august.
Juniorerne vil ikke være de eneste, der står for forhindringsbanen.

4. Styrelsesmøde – hvad vil/kan vi bruge styrelsen til – kort snak om sidste styrelsesmøde

PR og Fundraising, disse ting vil blive taget op igen på næste styrelsesmøde.

5. Blå Patrulje arrangement

Datoen blev sat til den 19/1 2002

6. Hovedgårds jubilæum

Jesper og nogle mikroer med ledere deltager i festlighederne.

7. Tropsleder – noget nyt

TL gruppen holder planlægningsmøde den 25.9. Jan står som TA. Andre må meget gerne bidrage med ideer til troppen.

8. Eventuelt

Jan foreslår, at vi sætter spejdernes navn på Kulkassen, så vi er sikre på, at Kulkassen når ud til alle.
Jan leder stadig efter 2. Århus med henblik på Sutoponga den 2.-3.  november.
Niels efterspurgte ideer til Torp – pumpe og lejrplads var nogle af de ting vi kunne nævne. Kasper vil sørge for at få målt pladsen igennem, så vi ved hvor meget der skal gøres.

Jan undersøger mulighed for at få kærre a’la Barrit.

Dette var ordene

Ellen
23/10/01

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar