Referat – Ledermøde – 2000-08-07

Afbud fra: Vivi, Janni, Trine (delvis) og Lone

Bordet rundt 
 
Mikroerne 11 mikroer har været på sommerlejr på Stevninghus i Seniorernes teepee – temaet var Vikinger.
Efter oprykning vil der være 16 indmeldte mikroer i 3 patruljer. Det er meningen, at der skal være en fast voksen tilknyttet hver patrulje. 5 rykker op til minierne
Har lavet ½-års plan som indeholder: Bestikposer, fotoløb, handicap, 1. hjælp besøg hos politiet og snittemærke samt flaghejsning. Mikroerne vil gerne anskaffe en fane, som de kan hejse op.
Niels L. er “bundet på hænder og fødder” og skal bare blive hos os.
Det blev aftalt, at mikroerne skal indføre deres egne stofmærker: Snittemærket og 1. hjælp.

Mini Vivi og Janni var alene af sted med 6 minier i Hinnerup. De fik bl.a. 10 km-mærket – se i øvrigt sidste nr. af Kulkassen.
Efter oprykning arbejder de videre med knivbevis – middelalder-lege og papir.
Minierne vil gerne deltage i DIVI-træf.
Har endnu ikke lavet ½-års plan.

Junior 7 juniorer og ca. 3 ledere var afsted på OE-pladsen. En rigtig god tur som har kunnet følges på vores hjemmeside.
Har lavet ½-års program, som bl.a. omfatter tur efter Middelalderfestivalen til Egebjerg, en tur i oktober og igen i december.
Der er efter oprykning 16 juniorer.

Spejder 14 spejdere og to ledere var på en herlig lejr i Assenbækmølle Spejdercenter.
Aktiviteterne omfattede bl.a. tømmerflåde hike, klatring, rapelling og træklatring.
Ledersituationen ser således ud: Efter ferien bliver Niels C. TL-postmodtager,
Henrik W. Janus og Henrik B. vil i princippet køre troppen, Niels deltager i det omfang han kan.
Der er endnu ikke lavet ½-års plan.

Senior 7 mand fra EMT deltog i divisionssommerlejren en vandretur i Skotland. De havde en rigtig god tur og fik et meget positivt indtryk af skotterne, som et hjælpsomt folkefærd. Der var bl.a. sejltur på Loch Ness, besøg på et wiskydestilleri.
Janus klagede over, at mange seniorer var sene til at svare på sedler om ture. Og mange meldte slet ikke afbud til møderne. Janus fik opbakning til at stramme op på dette.

Oprykning

Stigen skal ikke stå op til platformen til næste møde. Janus, Niels L. , evt. Søren og Jesper skal aftale en dato for opsætning af tovbane.
Vi aftalte at holde lidt lederhygge efter at spejdere og forældre er taget hjem.

Ledersituationen

Henrik W. Janus, Henrik B. og Niels C kører troppen videre.
Rikke (Trines søster er blevet spurgt om hun ville gå ind hos juniorerne. (Det vil hun gerne).

Middelfestival

Opsætning af bod fra kl. 6 – 10 fredag morgen
Jesper skal spørges om han kan få ordnet værktøjet til møntslagning. Kan der evt. lavet en plat med årstal. (Fordi de er samlerobjekter).

Divi-træf

Vi deltager alle grene
Ellen laver en fælles tilmeldingsseddel (Tilmeldingsfrist er den 14.9.)
Vores indstilling er, at overskud fra fælles divisionsarrangementer ikke skal tilfalde divisionen, men deles efter antal deltagere og gives tilbage til grupperne.
Ellen tager dette op på divisionsledermødet.

Eventuelt

Vi aftalte at vores “Røde tråd” tur skal foregå den 6.-7. oktober fra fredag til lørdag eftermiddag. Invitationen er sendt ud.
Spejdernavne: Gitte foreslog, at spejderne får spejdernavne. Temaet tages op på lederturen
Linda kender nogen i Vorladegård, der kan noget med kanoer, vilde ting med høns osv.
Det blev aftalt at lave en mappe med ideer til forskellige aktiviteter. Mappen skal stå i lederskabet og vedligeholdes af alle.

Næste møde 13. september 2000
Gitte sørger for guf eller lign.

16/8 2000

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar