Referat – Bestyrelsesmøde – 2006-08-16

1. Valg af referent
Ellen valgt

2. Godkendelse af sidste referat
Kommentarer til Rolling Stones og Madonna punkterne: Der har ikke rørt sig noget siden sidst og vi er nu indstillet på ikke at skulle gøre noget ved overnatninger i den forbindelse.
Ellers blev referatet godkendt.

3. Regnskab fra Peter – storspejdernes tur til Holland
Turen har i den sidste ende givet et mindre overskud såfremt vi opnår den fulde refusion på 75% af lejrpladslejen fra kommunen. I alt drejer det sig om ca. 7.500.
Det blev besluttet, at tilbagebetale den fulde lejrindbetaling til Rasmus, som brækkede benet lige inden turen og derfor ikke kom med.

Derefter var der en del debat vedrørende overskuddet, som de ældste spejdere ville have et ”ejerforhold” til, idet de forrige år blev opfordret til at prøve at indtjene penge til en udenlandstur og i den forbindelse blev ”lovet”, at det var deres penge.
Det drejer sig her om 6.000 kr. som storspejderne optjente ved oprydning efter Dyrskuet i 2005 og yderligere 6.000 fra samme job efter Dyrskuet i 2006 samt 3.000 for fliselægning i Jens Houkjærs have. I alle tilfælde er det storspejdere og kun dem der har arbejdet for pengene.

Nogle af synspunkterne er her:
Overskuddet skal indgå i en ”rejsepulje” for de kommende storspejdere og seniorer. Det forventes, at den kommende seniorgruppe også vil på en udenlandstur.
Overskuddet skal følge de ældste spejdere, som nu bliver seniorer, og de kan bruge dem til en ny tur.
Overskuddet indgår i gruppens økonomi, idet gruppen jo yder underskudsgaranti og derfor naturligt også skal have del i overskuddet.
Overskuddet skal tilbagebetales til lejrdeltagerne.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at max. deltagerbetaling for sådanne ture skulle være 1500 kr. For at kunne ”nøjes” med den egenbetaling vil det være nødvendigt med en ekstra fælles indtjening fra turdeltagernes side ud fra devisen: Man må yde før man kan nyde.

Konklusionen på debatten blev, at vi afventer kommunens accept af 75% refusionen i januar 2007 før vi tager den endelige beslutning. Men derefter skal der laves en principbeslutning for efterfølgende fordelinger af ”overskud” fra lejre, hvor deltagerne har ydet en ekstra fælles indtjening.

4. Middelalderfestivalen
Linda har syet et par nye pigedragter, men var meget skuffet over den manglende tilslutning til syningen. Anni tilbød at hjælpe med at kante de allerede nu klippede dragter, og vi prøver at få gang i syningen af nye henover efteråret/foråret. Evt. kan vi lave nogle store kraver, som dækker den efterhånden grimme udskæring på de gamle dragter.

Linda undersøger hos Kasper, (om vi overhovedet har en plads i år!) og hvor boden skal være.
Opsætning af bod: Jan, Peder, Niels og Jørgen samt evt. Allan stiller boden op onsdag aften. Holdet sørger også for, at køleskabet kommer på plads.
Ellen sørger for æbler
Hanne undersøger mulighederne for kålblade og sørger i øvrigt for indkøb hos Merko
Ellen får fat i Alf for at høre om han kan hjælpe med mel, gær, nødder, sukker og kanel
Vi sælger ikke juice i år – (men er nødt til at have noget til vores ”medarbejdere”)
Opstart af boden fredag morgen: kl. ca. 8.00 Ellen kører Hannes trailer WigWam for at hente småtingene og pyntegenstandene til boden.
Hanne henter evt. kålblade
Opstart i boden kl. 10: Trine, Hanne og Ellen

Der mangler mennesker fra kl. 14-17

Listerne i Multirummet skal nok blive fyldt ud, ellers ringer Jørgen og Ellen rundt fra onsdag aften i næste uge.

Nedtagning af bod: De store spejdere står på den sidste vagt, og vi forventer, at de sammen med Peter og evt. Michael (Peter spørger) bliver for at hjælpe med nedtagning. Ellen medbringer Hannes trailer og spørger evt. Fritz om hjælp til nedtagning.

5. Oprykning
Hardy, Hanne og Bente tager sig af indkøb og finder selv folk til snitning optænding af grill mm. – Det kører!
Indskudt bemærkning: (Per Wohlert er inviteret og kommer kl. 18 – jeg inviterer Svend og Inge i dag).

6. Kursus for overvægtige børn og deres forældre
Vi har givet tilsagn om at deltage i projektet, som for os betyder to aftener fra. 17.00 til 18.30 den 23. og 28. november, hvor vi skal præsentere ”spejderideen” på en spændende måde (Input modtages gerne). Hanne deltager i et intro-møde den 20. september.

7. De unges punkt
Det sprang vi over endnu engang – der var ingen tilstede, der var under 30!!

8. Eventuelt
Hanne ville gerne, at vi prøvede at indskrænke beretningerne på grupperådsmødet, så det blev mere dynamisk. Beretningerne for de store aktiviteter skulle således være tilgængelige på hjemmesiden forud for mødet. Beretningerne fra grenene skulle dog bibeholdes.

Linda pointerede, at det var vigtigt, at vi havde arrangeret en voksen til at se efter børnene under mødet.

Anni mindede om, at vi har et tilsagn fra Friluftsrådet om tilskud til telte på halvdelen af udgiften op til max 12.000 – tilskuddet skal udnyttes inden juni 2007.

Anni ønskede opdaterede lister over tilmeldte og aktive børn, så korpsets medlemsadministration ”Blåt medlem” kan holdes ajour. Ellen gjorde opmærksom på, at alle afdelingsledere kan få oplyst et password, så man kan ”gå ind på” sin egen gren og udskrive lister over de registrerede børn fra www.dds.dk – Ellen oplyser gerne disse passwords. Vi skal bruge Blåt Medlem fremover.


17-08-2006
Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar