Referat – Bestyrelsesmøde – 2006-03-09

Deltagere: Jørgen, Hardy, Brian, Svend, Anni, Peter, Ellen, Lene (delvis), Anita, Linda, Hanne, og Bente – afbud fra Jan og Peter

1. Ellen påtog sig hvervet som referent

2. Referat fra sidste møde – godkendt

3. Præsentation
De fremmødte præsenterede kort sig selv, så vi ved lidt mere om, hvem vi sidder sammen med.

4. Planlægning af bestyrelsens arbejde i det kommende år
Allerførst påpegede Svend arbejdsopgaverne som stadig resterer på WigWam – der skal skaffes folk til dem også. Listen hænger på opslagstavlen.

Der var en del snak om, hvordan vi ”kom af med” de seks billetter vi har som medlemmer af gruppen bag Open Air. Til sidst enedes vi om at tilbyde dem for 200 kr. til ”uarbejdsdygtige” ledere og bestyrelsesmedlemmer. Linda påtog sig hvervet med at få dem solgt.

Derefter kørte vi på med at gennemgå de forskellige faste aktiviteter (som vi tjener penge på).

Open Air 19.-20. maj
Undergruppen bestående af Anita, Henrik og Ellen er i gang med at lave lister og går snart i gang med en aggressiv hvervning. Ellen referede kort fra mødet i Open Air Gruppen, hvor det blev besluttet, at EMS kun skal sørge for 20 af de 35 personer til oprydning søndag.

Dyrskue 16.-17. juni
Linda har modtaget en check for troppens oprydning sidste år. En tjans de også har fået i år. Undergruppen bestående af Lene og Linda går i gang med at udarbejde lister. Vi har fået tilbudt Targanos parkeringsplads fredag fra kl. 12 og hele lørdag, den tager vi selvfølgelig med, det betyder et par vagter yderligere.

Middelalderfestival
Indkøb til middelalderfestivalen står Hanne og Bente for . Linda går i gang med projektet nye dragter her i løbet af april og maj. Der var enighed om, at vi skal deltage i optoget i år. Linda og Kasper sørger for tilmelding. Vi vil gerne gå efter Midtbyskolen. Lister til bemanding af boden udarbejdes af Linda og Jørgen. Vi går ud fra at bodopsætningsgruppen kører også. Ellen blev bedt om at rykke Jan for den sidste nye drejebog for middelalderfestivalen, som skal mailes til Bente, så hun kan justere den i forhold til sidste års input.

Oprykning
Hardy og Bente sørger for indkøb

Rolling Stones 8.6.
I år prøver vi at tjene lidt på at leje senge og teltpladser ud i forbindelse med Rolling Stones. Der er tilsagn fra nogle ledere om hjælp til dette arrangement. Linda, Anita og Niels vil påtage sig dagvagten den 8. Andre støder til senere og sørger for natmad (suppe) til gæsterne og morgenmad. Pladsens skal opmåles, så vi kan give kommunen besked om antal teltpladser. Parkering vil foregå på den øverste del af grunden ved flagstangen og teltslagning på det lavere liggende areal. Der skal bruges flere hænder til dette arrangement, men vi behøver ikke lister.

Som afslutning på dette punkt blev vi enige om, at fremstille en aktivitetsoversigt som alle børn får med hjem en gang om året. Her skal aktiviteterne kort beskrives og datoerne skal specificeres så alle ved hvad det hele drejer sig om. Ellen laver et forslag.

5. Kalenderleg
Vi afsatte følgende mødedatoer: 8. maj og 16. august til almindelige bestyrelsesmøder og 18. september til evalueringsmøde, hvortil alle deltagere i undergrupperne skal inviteres. Mødetidspunkt alle dage er 19.00 og stedet er WigWam.

6.  De unges punkt
Lene ville gerne have forslag til, hvad troppen kunne lave for de yngre spejdere. Forslag om at køre et kursus i ”køkkenbordsbygning” for minierne over fx tre møder kunne være en velkommen mulighed.

Ellen bad troppen om at øve Fanevagt, idet vi skal stille med en fanevagt den 4. maj ved indvielsen af en mindesten, hvor gamle EMT folk, der faldt i krigen bl.a. mindes.

7. Eventuelt
Svend ville gerne have forslag til gulvbelægning i lederrummet. Enighed om at det ikke skulle være gulvtæppe. Svend er ved at undersøge mulighederne for at få lavet en bålgryde til Amfiscenen hos Teknisk skole og efterlyste forslag til udseende. Efter lidt snak enedes vi om, at bålgryden skulle bruges til bål og snobrød og at der derudover skulle laves to nye justerbare griller, som også lejere kan bruge. Alle er velkomne til at komme med forslag i form af tegninger.

10. marts 2006

Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar