Referat – Bestyrelsesmøde – 2006-01-09

1. Valg af referent
Ellen påtog sig hvervet

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt. Det blev fastslået, at det skal være den sidste nye drejebog, der kan findes på hjemmesiden. Hanne undersøger og Bente og Hanne går videre med redigering af oprykningsdrejebogen.

3. Indvielse af WigWam ganske kort
Hanne havde undersøgt priser på klokker og fundet en ca. 10 cm stor til 1400 kr. inkl. indgravering og ophæng. Rita tilbød at undersøge priser hos en alternativ leverandør. Rita kontakter Hanne direkte vedr. pris.

4. Planlægning af grupperådsmødet
Mødet afholdes i WigWam den 26. februar kl. 9.30.

Bente og Rita er begge på valg og ønsker ikke genvalg og Svend ønsker ikke genvalg som kasserer.
Bestyrelsen har allerede en kandidat, som har sagt ja til kassererposten (Anni Bjørnskov), men vi skal stadig kigge os om i forældrekredsen. Svend tager en snak med Anni.

Linda hører om Lenka Knudsen kunne være interesseret i bestyrelsesarbejdet og Ellen tager kontakt med Sven Brandt. Vi gennemgik andre mulige kandidater med endte med at bede lederne lægge pres på oplagte forældre. Vi vil gerne have 5 unge i bestyrelsen og bad Lene C. gøre en indsats (evt. bistået af Ellen) for at få spejderne gjort interesseret i arbejdet. Juniorleder Chris S. kunne også være et emne som ung.

Hanne kontakter Bent Andersen (Leons far) for at høre om han endnu engang vil være dirigent.
Bente Johansen påtog sig at referere fra grupperådsmødet. Ledernes referater mailes efter grupperådsmødet til Bente og Jan A, som lægger dem på hjemmesiden.
Svend spørger Viggo om han modtager genvalg som revisor.

Til at referere fra underudvalgene valgtes:
Dyrskue: Linda og Lene – de vil begge gerne fortsætte som tovholdere
Open Air: Rita – vi skal have valgt en tovholder. Rita kontakter Henrik Lorenzen
Oprykning: Bente referer
Middelalderfestival: Lederne tager punktet op på deres Rød Tråd møde i næste weekend.

Til at fortælle lidt om det at være medlem af bestyrelsen meldte Hardy sig.
Ellen står for punktet om valg til korpsråd 2 pers. heraf 1 ung og divisionsråd 5 pers. og gerne flere unge.
Svend tager punktet vedr. kontingentforhøjelse.

Lederne runder lige punktet vedr. kontingent i weekenden – skal forhøjelsen være på 50 = 2×25 eller 100 = 2×50 kr. om året. Lederne skal i den forbindelse have en snak om, der skal udbetales aktivitetstilskud til de enkelte grene efter en nærmere aftalt fordelingsnøgle eller om det skal fortsætte som hidtil, hvor alle midler går ud og ind af samme kasse. Derudover skal lederne diskutere tilskud til printer/kopieringsforbrug. Forhåbentlig kommer systemet med en printer i WigWam til at fungere inden længe, så alle de udgifter kommer til at ligge her,

Bestyrelsen for WigWam:
Både Per Wohlert og Svend Skou ønsker at fratræde bestyrelsen. Dvs. vi kommer til at mangle både en formand og en kasserer – Henrik Bernth har tilbudt at tage posten som formand. Men dels bor han ikke i byen, og dels er han måske lidt for ung. Vi er nødt til at kigge os om. Svend Brandt kunne være et emne her. Jesper Boldsen har ikke klart tilkendegivet sin stilling endnu, men der en risiko for, at han ønsker at holde også. Tilbage er så Niels L og Ellen.

5. De unges punkt
Lene lovede at ruske lidt op i spejderne. Vi har nemlig mange over 15 år i øjeblikket.

6. Eventuelt
Ideen om at lave overnatning i forbindelse med Rolling Stones den 8. juni blev diskuteret. Lederne skal med på råd i weekenden. Det betyder nemlig rigtig stor aktivitet indenfor 14 dage i juni måned. Hvis vi vælger at tilbyde overnatning blev priserne sat til:
350 kr. for en madras inkl. natmad (suppe) og morgenmad (rundstykke og ”plastikost”)
200 kr. for en teltplads og 50 kr. pr. person i teltet inkl. natmad og morgenmad. Niels L meldte sig. Ellen meldte sig som overnattende og morgenmadsarrangør. Men vi skal være flere for at få det til at fungere.
Rent praktisk vil det være fornuftigst at EMT lejer WigWam for at genudleje senge/teltpladser. Fordelingen af overskuddet skal nærmere aftales.

Ellen fortalte om korpsets undersøgelse: ”Den attraktive Spejdergruppe”, hvor Ellen besvarede et spørgeskema i efteråret. Erik Menved er nu udvalgt til et Fokusgruppeinterview en gang i løbet af januar/februar.

10. januar 2006

Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar