Referat – Bestyrelsesmøde – 2005-08-08

Deltagere.: Hanne, Anita, Linda, Hardy, Jan, Bente og Ellen

1. Valg af referent – Ellen valgt

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt

3. Middelalderfestival

Lene C har nu meldt fra mht. syning af nye dragter – Linda påtog sig hvervet med at sørge for, at der kommer nye dragter til næste år. Linda giver selv Lene besked. Hanne og Bente meldte sig straks til syholdet.

Linda undersøger evt. pris for syning hos BOMI.

Hanne og Ellen finder dragterne frem i WigWam til vask før festivalen.

Lise har styr på bemandingslisterne og besøger WigWam alle dage i ugen før.

Bente er ved at have styr på indkøbene og undersøger om Edeka evt. vil levere direkte på Søndergade om fredagen!

Ellen undersøger vedr. æbler

Peter Clausen undersøger, hvor briketterne som skulle have været leveret er blevet af, PS – de er efterfølgende blevet leveret på Hannes adresse.

Ellen kontakter Finn Mortensen vedr. parkering af trailer i gården.

For alle morgenduelige, er der morgenmøde /kaffe hos Hanne på Hulvej 24 fredag den 26.8. kl.
9.00, så kan alle nemlig hjælpe med at få tingene fragtet ned til Søndergade!

4. Visioner

Mikroberne kører skidt eller egentlig slet ikke pt. Vi skal have delt brochurer ud. Bestyrelsen stillede sig velvillige til rådighed for dette. Jan sørger for en oversigt over institutioner og lignende og styrer fordelingen af distrikter.

Ny leder i troppen for det næste års tid; Alla Jørgensen som kommer fra Langeland, men som i det kommende år vil have base i Horsens som et led i uddannelse.

Det blev besluttet at intensivere lederkampagnen også.

5. Oprykningsaften den 9.9.

Hvis vi kan skaffe en udefra til at causere lidt over det at være spejder – til at underholde forældrene medens spejderne er til ceremoni.

Ellers rydder forældrene op, så der er klar til afgang, når spejderne kommer tilbage.

Ellen mailer gammel tilmeldingsblanket til Hanne
Jan sørger for 6 ks. sodavand hjemme fra sin kælder
Bente står for indkøb
Linda, Anita, Hanne og Hardy møder tidligere for at snitte salat og tænde grillen op
Hanne byder velkommen
Lederne uddeler årsstjerner

6. De unges punkt

Da der ikke var nogen unge tilstede blev punktet udelukket – men der var enighed om at puste lidt til de unges ambitioner

7. Kalenderleg

Der bliver indkaldt til et evalueringsmøde for alle: ledere, bestyrelsesmedlemmer og undergrupper den 3.10. fra kl. 19-22
Bestyrelsesmøde 25.10 kl. 19.30-22.00
Bestyrelsesmøde 9.1.2006 kl. 19.30-22.00

Hanne sender besked om Basiskursus den 8.9. til Rita. Hardy og Hanne og evt. Rita melder sig til dette kursus som afholdes i WigWam

8. Eventuelt

Der blev talt lidt om benyttelsen af WigWam, men der var enighed om, at det i første omgang burde diskuteres i lederkredsen og i bestyrelsen for WigWam. Men selvfølgelig vil der løbende være en debat, når hytte tages i brug for alvor. Så debatten kan tages på et senere tidspunkt.


Referent
Ellen, 22. august 2005

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar