Referat – Bestyrelsesmøde – 2004-08-19

1. Ellen blev valgt til referent

2. Hvor blev den omtalte folder om de lidt ældre spejdere egentlig af? – Jan havde besluttet at udsætte layout og trykning af denne. Mikrobefoldere har egentlig haft en fin virkning også med hensyn til lidt ældre spejdere.

3. Lise havde fået brev fra kommunen vedr. aktiviteter for skolebørn i efterårsferien – Jan tager hurtig action på det. Idet deadline er lige om snart.

4. Wig-Wam: Vi afventer det kommende bestyrelsesmøde

5. Kulkassereklamer: Jan forfatter et brev til sponsorer/reklameholdere hvori han fortæller om ændringerne på udforming af reklamer, som nu kun findes i bunden på vores nye format af Kulkassen, til gengæld vil reklamerne komme med på vores hjemmeside.

6. Raftestativ – der skal gøres noget for alle vores nye rafter nu!. Placering på toppen bag ved containerne langs med vejen. Ellen kontakter Jesper, Peter S og Jens Houkjær vedrørende igangsættelse af projektet nu. Styrelsen tilbød desuden at stille mandskab efter evne. Men vi beder i første omgang SEMT stå for en arbejdsdag.
Med hensyn til de ”vilde pil” vil Lene gerne klippe nogle til et hegn om en huggeplads på Sølund (et spejderprojekt). Svend har talt med Knud Erik (Pilemanden) som gerne vil have rødderne! Vivi undersøger mulighederne for at få solgt pilen, når den er klippemoden engang fra november til februar. Svend sætter prisen.

7. Indretning af pavillonen. Lederne vil meget gerne have den lille pavillon indrettet med el og vand samt afløb. Det tages med til WigWams bestyrelsesmøde.

8. Middelalderfestival: Der mangler fortsat mandskab lørdag specielt lørdag aften til nedtagning.
Vivi kontakter Trine vedr. spande til dej.
Rita undersøger mulighederne for at få fat i meget billige kålblade alternativt billige kålhoveder som spejderne så skal skille ad i boden. Behov ca. 2000 stk.
Lene VJ og Ellen sørger for æbler.
Jesper og Peter S (SEMT) spørges med hensyn til nedtagning af boden lørdag nat.
Udstyret til boden: Linda og Lise meldte sig til at sørge for de små detaljer til boden
Lene VJ undersøger muligheden for endnu et køleskab ellers har Rita et stående på terrassen
Ellen piller listerne ned i WigWam og sørger for at de kommer ned i boden i plastlommer
Anita og Kasper checker om dragterne evt. skal vaskes inden de kommer i brug
Lone vil gerne være fortællekone i fortælleteltet (vi kan evt. bruge det grå fra vikingeteltet)
Ellen tager åbningsvagten lørdag morgen og ringer til Marianne for at aftale mht. manglende mel, sukker, nødder etc. Vivi slår en streg på spanden dagen før, så vi kan se hvor meget der er brugt.
Svend har en rulle plastikko stående som evt. kan bruges til tag
Kasper bestiller krus og lys
Oprydning finder sted søndag kl. 13.00
Hvis vi mangler byttepenge har Vivi nogle derhjemme.

9. Indtjening på dyrskuet var ca. 17.000 som er helt OK.
Skiltningen til græsmarken kunne godt have været meget bedre.
Drejebogen skal justeres på alle områder.
Bente undersøger om vi evt. kunne tjene noget på oprydning på pladsen i løbet af dyrskuet og bagefter samt evt. toiletservice! (Spejderne kunne godt bruge en tjans, hvis de skal til Island næste år).

10. Næste møde er et stormøde og afholdes på Lille Midt den 27. september kl. 18.30. Lene Christensen hjælper Linda med at lave kaffe. Lise sender indbydelse ud med brev til alle involverede. Indholdet på mødet er: Evaluering af alle arrangementer.
Drejebøger mailes rundt til alle inden mødet, så man kan forberede sig lidt, fx hvem er tovholder, beskrivelse af tovholders job etc.

Det næste grupperådsmøde finder sted den 27. februar 2005

Svend sætter adresselister ned i lederrummene – disse skal checkes og returneres til Svends dueslag.

Bente meddelte, at pengene som LRØ har givet til WigWam er kommet retur – Svend undersøger sagen

Minierne skal ikke med til Kattegatcenteret i oktober – de skal sove med bjørne og ulve.

Ellen gentager ønsket om mulighed for tilskud til  ture ved SEMT.

23. august 2004
Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar