Nyt fra juniorgrenen, september 2004

Juniorgrenen er kommet godt igang igen her efter oprykningen. Vi er nu 22 juniorer, og de har fået sig fordelt i 4 patruljer, hvilket er 1 patrulje mere end vi plejer at have. Der er således nu Hjortene, Ildfluerne, Mammuterne og Doven-dyrene.
Siden sidste nummer af Kulkassen har Søren valgt at stoppe som juniorleder. Det er vi selvfølgelig kede af, og vi håber da at han kommer tilbage, når han igen får tid og lyst til at være spejderleder. Til gengæld er Dorthe, som tidligere har været juniorleder, startet igen. Og som helt ny juniorleder har vi fået Chris, een af vores egne spejdere som i et års tid har været væk fra gruppen på spejder-efterskole.

Juniorgrenen var selvfølgelig afsted på divitræf sammen med resten af gruppen, og vi havde en rigtigt god tur. Det var dog lidt en skam, at vi ikke havde mere end 6 juniorer med. Da dette har været tilfældet på mange af vores ture det sidste års tid, har vi blandt lederne drøftet, om vi har for mange ture til den nuværende flok af juniorspejdere. Derfor har vi besluttet at aflyse vores ture i oktober og november, men vi bevarer vores juletur i december. Hvorledes vi gør til næste år, vil vi tage stilling til senere på efteråret.

Vi starter også på patrulje-konkurrence igen i år. Dette går i al sin enkelhed ud på, at spejderne skal sørge for at have deres uniformer på til møderne (hvis de har nogen), og at de skal sørge for at melde afbud hvis ikke de kommer, og naturligvis sørge for at komme til tiden. Ellers koster det minus-point for patruljen. Og så vil der naturligvis også være lidt opgave-konkurrencer i patruljerne hen over efteråret.

De næste par møder foregår udendøre, indtil vi igen får en pavillion til vinterens møder. Så sørg for at være klædt ordentligt på til at være udenfor.

Juniorhilsen fra juniorlederne

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar