Nyt fra juniorerne

Kan spejdertraditioner leve videre også efter en coronaperiode hvor vedligeholdelse af visse traditioner ikke har været muligt

Det har været med en vis spænding, at Erik Menved Spejdernes aktivitetsudvalg planlagde gruppeturen som blev afholdt i første weekend i marts måned.

Gruppeturen er en gammel tradition som har været afholdt i flere årtier, men som har været aflyst de seneste 3 år, grundet forsamlingsforbud under coronaepidemien. Både forberedelse og deltagelse i gruppeturen har tidligere været forbundet med mange uskrevne regler. Det store spørgsmål i år var om de spejdere som tidligere har deltaget i turen kunne huske traditionerne. Samtidig er der selvfølgelig en stor mænge yngre spejdere som aldrig tidligere har deltaget i turen, og hvordan ville de håndtere traditioner som de ikke tidligere har været en del af.

En af traditionerne i forbindelse med turen er selve planlægning af de mange aktiviteter, og dette skal spejderne være med til at udføre under mødeaftnerne inden turen. Aktivitetsudvalget havde besluttet et overordnet tema, samt planlagt de mange aktiviteter, så var spejderne opgave, at hjælpe med at lave rekvisitter til aktiviteterne. Samtidig er afviklingen af gruppeturen forbundet med en vis hemmeligholdelse, da spejderne skal blive overraskede når de skal udføre aktiviteterne på turen. Udfordringer er her, at spejderne skal udføre nogle opgaver som først giver mening et stykke tid efter, nemlig under gruppeturen.

Inden turen havde Juniorspejderne flere opgaver. Det var opgaver som:

  • Fremstilling af en del små Kufferter
  • Finde 100 pinde som hver er 1 meter lange
  • Male mudderklatter og sten.

Under turen fandt juniorspejderne ud af, at det de havde fremstillet skulle anvendes som generelle rekvisitter, samt til aktiviteterne ”tip en 13ér” og ”Lav din egen væv”, og det hele gav herefter mening.