Nye tropsledere

Kære spejderforældre,

Nu ved jeg godt, at vi tog afsked med en hel del af jer for nogle få uger siden. Men I slap åbenbart ikke helt af med juniorlederne i denne omgang.

I sidste uge har Tina og Trine meddelt, at de ikke længere ønsker at være tropsledere. Vi har i gruppen været på overarbejde hen over weekenden og har sammensat et team af tropsledere, der vil sørge for det videre tropsarbejde.

Dette team består udover undertegnede pt. af: Chris, Peter, Lenka, Brian, Jesper, Jørgen og Simon Neve. Hvis I ikke allerede kender dem alle, får I uden tvivl lejlighed til at hilse på dem.

Det allerede udsendte program for møder og ture er annulleret og et nyt er ved at blive udarbejdet. Det orienteres der nærmere om snarest. I mellemtiden skal vi nok holde de unge mennesker i sving – og ikke mindst i ørerne.

Troppens arbejde vil foregå i nært samarbejde med seniorspejderne og juniorspejderne og vil også være baseret på klassisk patruljearbejde. Tropsspejderne vil blive inddelt i patruljer i næste uge. Vi skulle gerne bygge videre på det vi allerede har, så vi også til korpslejren i 2012 har en stærk trop, der kan og vil en masse. Tropsspejdere er rigtigt gode til både at være vanvittige, kreative og vanvittigt kreative. Det er også unge teenagere med interesse for meget andet end rafter og huller i jorden. Vi håber, at kunne tilgodese det hele med et varieret arbejde – også i den mørke tid, som står lige for døren.

Vi har her til aften blandt andet opfordret dem til at deltage i de store løb (Fenris, Bispestaven m.fl.) da det er vigtige arrangementer, der er med til at opbygge dem både som spejdere og patruljer. Det håber vi, at I vil bakke op om. De får naturligvis mere at vide om disse arrangementer, efterhånden som det bliver aktuelt.

Kommunikationen foregår også fremover via mail, så I må meget gerne huske at orientere mig om ændringer af emailadresse.

Med ønsker om et godt samarbejde fremover,
Jan & tropslederteamet