Nybyggeri


November 2002

Information til spejdere og forældre i Erik Menved Gruppe

Der har igennem længere tid været uvished omkring spejderhytten Wig-wam’s fremtid, efter at opførelsen af Bygholm Åvænget startede sidste år.

Bestyrelsen for “Den selvejende institution Studentervænger 47” har gennem året ligget i forhandling med bl.a. FM  Huse med henblik på  salg af grunden. Samtidig har vi været på udkig efter et nyt sted hvor EMT kunne holde til.

Horsens Kommune har en grund på Silkeborgvej over for Vestre Kirkegård, som kan lejes. Det er et areal, hvor der tidligere var kolonihaver, og det har en beliggenhed, der giver gode muligheder for at udføre spejderaktiviteter.

Vi har derfor ansøgt Vejle Amt om  tilkørselsret til  grunden fra Silkeborgvej.

Her midt i november modtog vi fra Vejle Amt  godkendelse om tilkørselsret til området. Med denne tilladelse på plads, var der basis for at gå videre med byggeplanerne.

Kort tid efter fik vi en henvendelse fra FM Huse om et møde omkring grunden på Bygholm Åvænget 1 og Wigwam.
FM Huse ønsker at købe grunden til anvendelse til parkering for beboerne i Bygholm Åvænget, og ønskede samtidig at overtage grunden 1 marts 2003, mens håndværkerne stadig er på byggepladsen.
Efter få dages forhandling, blev bestyrelsen  enige om at sælge med det forbehold, at alle tilladelser vedr. den nye grund blev godkendt af de involverede myndigheder inden dette års udgang.

Nu ved vi, at 1 marts 2003 skal spejderne være ude af Wig-wam, og der arbejdes  på højtryk for at få bygget et nyt hus.  Der er planer om, at bygge et noget større og bedre hus end det vi kommer fra.
Et sådant hus koster mange penge. Så det, der nu arbejdes på er, at skaffe disse mange penge.
Der vil i begyndelsen af december blive udsendt prospekt omkring vores nye byggeri og om, hvad huset skal bruges til. Dette prospekt er samtidig ansøgningsgrundlag for tilskud til byggeriet.
Prospektet vil blive udsendt til diverse fonde, virksomheder, organisationer m.v., som vi tror på vil være interesserede i at støtte spejderarbejdet.
Nu er det ikke kun penge vil skal ansøge om, men det kunne være møbler, et køkken, senge til sovesal m.v.

Hvis EMT’s spejdere og forældre har en ide eller en viden om hvor vi også kan sende en sådan ansøgning, vil vi meget gerne høre herom.
Der er også muligheder for at billiggøre byggeriet med frivillig arbejdskraft, men da spejderforældre er travle mennesker, satser vi på at skaffe så mange penge som muligt, og derved begrænse behovet for frivilligt arbejde.

Til forklaring på skillelinjerne mellem EMT og Studentervænget 47 skal anføres, at Studentervænget 47 er den selv-ejende institution som ejer grunden og spejderhuset Wig-wam, og lejer det hele ud til spejdergruppen Erik Menved.
Det er derfor Studentervænget 47 der har solgt grunden og Wigwam  på Bygholm Åvænget 1, og bygger et nyt  hus på grunden på Silkeborgvej.

På gruppens generalforsamling den 23 februar 2003 vil der samtidig være generalforsamling i Den selvejende Institution. Vi vil til denne generalforsamling informerer om byggeriet og hele dets forløb.
Skulle der evt. være spørgsmål inden, kan de rettes til bestyrelsen i Den selvejende institution der består af:

Formand Per Wohlert tlf.:  75613217      
Kasserer Svend Skov tlf.:  75645396
Civil medlem Jesper Boldsen tlf.:   75616028    
Uniformeret medlem Ellen Bernth tlf.:   75657489
Uniformeret medlem Lone Ragn tlf.:   75617252


På bestyrelsens vegne 
Venlig hilsen

 Per Wohlert    Jesper Boldsen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar