Lidt om korpsrådsmødet

Korpsrådsmødet er Det Danske Spejderkorps’ generalforsamling og altså øverste myndighed. Som noget helt nyt har alle grupper i DDS nu direkte indflydelse på korpsrådet, idet alle grupper skal vælge to deltagere til mødet. Vi valgte på vores egen general-forsamling, grupperådsmødet i februar, at Lene Christensen, som ung i bestyrelsen og undertegnede skulle tegne Erik Menved Spejderne på dette korpsrådsmøde. Vi skal blot huske fremover også at vælge suppleanter for de enkelte medlem-mer i bestyrelsen.

Jeg var alene af sted, da Lene desværre var nødt til at melde afbud, og det var meget spæn-dende at være med til at træde helt nye spor i korpset. Der skal nok strammes op på nogle ting i for-løbet, men i store træk var mødet meget vel tilrettelagt og indslagene og diskussionerne meget relevante.

Stedet var Stevninghus, kendt fra Blå Sommer. Selve mødet foregik i et kæmpestort cirkustelt, diskus-sionerne var henlagt til mindre telte udenom. Vi havde selv telte med til overnatning og bespisning foregik i det fri sammen med de andre fra divisionen. Selv om der i princippet kunne være en del “civile” (forældrerespræsentanter) var langt den overvejende del uniformerede. Jeg tror jeg mødte 3 civile!

Det er jo korpsets mål at være for de unge, så der var blandt de ca. 600 deltagere i alt 207 under 23 år, så dette mål må siges at være op-fyldt. Den ene af de unge, der så blev valgt til korpsrådet var blot 17 år!

På korpsrådsmødet var der et indlæg om unges brug af organi-sationerne. Her blev det bl.a. på-peget, at en af styrkerne ved spejderkorpsene er, at de unge har rigtig gode muligheder for personlig udvikling lige fra mikroalderen. Det har noget med spejdermetoden: “Børn leder børn” at gøre. Det er lige præcis det vi skal holde fast i og dyrke. Patruljesystemet og “lederuddannelsen” af spejderne er vores stærke sider.

Fokus er lagt på grupperne, styr-kelse af grupperne og det lokale spejderarbejde. Vi har meget frie hænder til at tilrettelægge arbejdet i gruppen, så det passer til os og vores spejdere. Det synes jeg også er i fuld gang hos os, men vi kan også blive bedre.

I kan selv læse meget mere om korpsrådsmødet og se billeder derfra på korpsets hjemmeside www.dds.dk.
Ellen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar