Gruppelederberetning 2004

I det forløbne år har jeg deltaget i gruppens bestyrelsesmøder, og mange flere byggemøder i WigWam bestyrelsenog derudover har vi holdt en del ledermøder, nemlig 1 møde ca. hver 6. uge. På ledermøderne afklarer vi bl.a., hvem der gør hvad op til store fælles arrangementer.

Min opgave som gruppeleder er at sikre, at lederne har det godt i gruppen og at lederne også deltager på kurser, som korpset afholder, for at sikre, at vi følger med tiden indenfor spejderiet.

I løbet af året har vi desværre været nødt til at sige farvel til Flemming Lau, Dorthe Henriksen og Kathrine Weile som ikke følte de havde den fornødne tid. Men de skal have tak for en stor indsats.

Til gengæld har vi fået Chris Sørensen ind som juniorassistent, Chris er gammel Erik Menved Spejder, så nogle af lederne har kendt ham fra han selv var spejder. Velkommen til Chris.

Vi har fortsat Gitte, mikroleder, på orlov på grund af uddannelse. Søren som er juniorleder har også valgt at tage en pause, men vi håber han vender tilbage inden længe. Og så har Rikke minileder og mikrobeleder valgt at holde op som minileder og udelukkende koncentrere sig om mikroberne. Rikke er i øjeblikket på barselsorlov og desuden er hun flyttet til Them. Vi håber at få lov at beholde Rikke som mikrobeleder længe endnu.

Også Tanja, som er juniorassistent skal på barselsorlov til sommer, så som I ser er der altid brug for ekstra hænder.

Heldigvis er vi mange ledere i Erik Menved, men som jeg har sagt før, så skal vi altid være åbne for nye interesserede ledere. Det er hermed en opfordring til jer om at holde øjne og øren åbne for nye emner. Det er jo ledernes engagement, der bærer det gode spejderarbejde i gruppen. Og det er min opfattelse, at lederne i Erik Menved virker som en homogen gruppe udadtil. Det skyldes i høj grad, at vi er der for hinanden og har det sjovt med hinanden – og det skal have en høj prioritet i mine øjne. For det smitter af på hele gruppen. Vi har også vist, at vi er gode til at tage imod nye ledere.

I maj havde vi 80 års jubilæet, som en arbejdsgruppe bestående af ledere havde planlagt og hvor bestyrelsen endnu en gang tog aktivt del. Tak til jer for et godt arrangement

Årets helt store arrangement for spejdere og ledere har givet vis været Blå Sommer, hvor Erik Menved deltog med ikke færre end 68 spejdere og ledere. Forud for Blå Sommer er der et vældigt job med at forberede og planlægge detaljerne, for at alle kan få så god en lejr som muligt. Planlægningen denne gang krævede dog sit, for det var helt nye tanker, der lå til grund for lejren, og det betød ind i mellem meget stor frustration blandt lederne, bl.a. fordi vi skulle tilmelde aktiviteter og indslag før vi kendte det endelige antal af børn og ledere der deltog. Det tærede virkelig på ressourcer og gejsten blandt lederne. Det endte dog med at lejren blev en succes på alle områder. Selvom vores batterier var ret flade da vi nåede frem til august.

I august havde vi vores oprykningstur – og med et noget begrænset deltagerantal – gik turen til OE-pladsen, hvor vi bl.a. byggede tømmerflåder og hyggede os. Lige efter var der Middelalderfestival, som også kræver en del lederkræfter.

Alle disse krævende aktiviteter gjorde at ingen ledere har haft overskud til at tage af sted på kursus, men det følger vi op på i det kommende år.

En gang om året afholder vi vores egen ledertur, som vi har valgt at kalde Rød Tråd mødet – som går fra fredag aften til lørdag sidst på eftermiddagen. På dette møde får lederne mulighed for at tale alle ting igennem i detaljer og sikre den røde tråd i spejderarbejdet i gruppen. På dette års møde havde vi besøg af en konsulent fra korpset, med hvem vi fik en god dialog. Resultat af mødet var et oplæg til en vision for Erik Menved Spejderne, som vil blive præsenteret for jer lidt senere.

Jeg vil i hvert fald gerne takke lederne for det store engagement og viljen til at få tingene til at glide, som I lægger for dagen og for al den tid I bruger med spejderne på møder og ture og ikke mindst til planlægning. Det er jer der bærer! Tak for det!

Ellen
24.02.2005

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar