Gruppelederberetning 2003/04

Siden sidst.

Det sidste år har været et meget positivt spejderår for gruppen. Vi har fået en fin tilgang af børn og
har desuden været så heldige her i efteråret at ledergruppen er blevet forøget med 4 nye ledere af hankøn og 2 af hunkøn. Så vi nu opfylder 2/3 dels-reglen flot – dvs. der må ikke være mere end 2/3 overvægt af ledere af et køn.

Alle ledere er blevet checket i politiets registre for pædofili-forhold – Det er korpset krav, at alle ledere skal checkes inden 1. juli

Vi er nu oppe på at være 15 ledere + 2 deltids desuden har vi et par stykker på uddannelsesorlov og det er super. Vi opfylder vores mål om at være minimum 3 ledere i hver gren – Vi ledere har det også sjovt og det er mindst lige så vigtigt for vi er her jo frivilligt og arbejdet og samværet med børnene er lønnen i sig selv.

Ledergruppen mødes en aften ca. hver 6. uge til et ledermøde, hvor vi runder mange forskellige ting af fælles interesse, som fx fælles ture eller aktiviteter. 1 gang om året holder vi en lederweekend, hvor vi diskutere vores holdninger til forskellige ting mere i dybden, og hvor vi samtidig forsøger at holde en slags rød tråd for spejderne gennem hele deres spejdertid – det er vigtigt at vi ledere ved, hvor vi har hinanden!

På vores sidste rød tråd møde opstillede vi en slags vision for gruppen eller nogle mål som vi gerne vil være med til at opfylde:

Vi vil være større – gerne 200 – 250 spejdere og 25 ledere
Vi vil være spejderne i Horsens – når snakken går om spejdere skal Erik Menved være nævnt først
Vi skal lave udfordrende spejderarbejde af høj kvalitet
Vi vil være synlige i byen og nærområdet gennem PR
Vi vil virke professionelle i vores håndtering af ny tilkomne børn
Vi skal være ca. 25 ledere, overholde 2/3 delsreglen og have en god aldersspredning
Vi skal passe på ikke at blive for mange forældreledere – dvs. forældre som har lyst til at blive ledere, men kun så længe deres børn er spejdere. Ledere skal være ledere fordi de har selv lyst til selv at være spejdere

Inspirationen til disse mål fik en del af lederne på en tur til Køge i januar i år, Køge-spejderne har med stor succes arbejdet bevidst med nogle af disse ting. Vi er sikre på, at de mål vi har sat os i ledergruppen også vil styrke spejderarbejdet i Erik Menved både på kort og på lang sigt.

I maj har Erik Menved 80 års jubilæum og i sommerferien kommer Blå Sommer, så det bliver et travlt forår vi går i møde.

Nu ser vi så frem til den nye hytte, som vi i ledergruppen også har haft stor indflydelse på i tegningsfasen, hytten passer fint ind i vores planer om at blive rigtig mange Erik Menved spejdere.
Så vi glæder os

Ellen
27-02-2004

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar