Beretning 1997 – minileder

Efter oprykningen sidste år faldt minigrenen desværre i størrelse, så vi i en lang periode kun var 12 minier, hvilket efter min mening er lige i underkanten. De sidste par uger er der dog dukket 4 nye op, så vi nu nærmer os størrelsen fra tidligere år.
Ledermæssigt har det også været noget skidt. I løbet af første halvår 1996 stoppede Birgit, Kristian og Helle grundet uddannelse og arbejde. De to seniorer Rasmus og Vivi har dog hjulpet til ved minigrenen i hele det forløbne år, og det har været til stor hjælp. Nu er Rasmus dog holdt på grund af manglende tid. Specielt i efterårsperioden har jeg selv haft meget dårlig tid til lederarbejdet, hvilket naturligvis har påvirket mit engagement. Da der igen kommer perioder hvor jeg har dårligere tid end nu, er det nødvendigt at der kommer endnu 1 eller 2 assistenter. For nogle få uger siden kom Tine til som miniassistent.
Til møderne har vi et vældigt godt fremmøde, hvilket jeg kun kan opfatte som udtryk for, at det vi laver er spændende nok. På vores ture med overnatning er der heller ikke længere de store problemer med at nogle børn ikke vil med.

I det forløbne år har vi forsøgt at benytte patruljedelt arbejde, hvor patruljerne har arbejdet individuelt med nogle ting som de godt kunne tænke sig. Da vi ikke har haft lederkræfter nok til at der kunne være 1 leder med til at støtte hver patrulje, måtte vi dog stoppe med dette i efteråret.
Vi har arbejdet en del med kort og kompas. Alle patruljerne har været på byture, hvor de skulle finde et bestemt sted ved at gå efter et bykort.
Vi har også været en tur på brandstationen i marts, hvilket vi helt sikkert skal igen på et tidspunkt, hvis det kan arrangeres. Vi har også været på MUS-løb, samt til divisionens arrangementer.
Ugen før jul havde vi også en hyggelig juleafslutning som foregik i bowling-hallen, hvor vi havde lejet et par baner i to timer.
I den kommende tid skal vi arbejde med temaet “Klar dig selv” som blandt andet drejer sig om alarmering, førstehjælp og hygiejne. Dernæst skal vi arbejde mere med traditionelle spejderfærdigheder såsom knob og pionering, så minierne er ordentligt rustet til sommerlejren.
På sommerlejren er det meningen at minierne skal med på fuld tid, dvs. fra den 28. juni til den 4. juli.

Jan H. Andersen
Minileder

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar