Beretning 1996 – minileder

Minigrenen holder sig konstant på 17 børn. I øjeblikket er der 13 drenge og 4 piger.

Ledermæssigt er Hanne holdt som miniassistent til sommeren 95 for at fortsætte hos storspejderne, Jill er blevet mikroleder, mens Helle valgte at holde som minileder for at fortsætte som miniassistent. I foråret kom Birgit til som miniassistent og sidst på efteråret fik vi også Kristian som miniassistent. Rasmus, der er senior, og Vivi, der er storspejder, er begge begyndt fast at hjælpe til ved minimøderne.

Sidste sommer var vi på lejr ved Forlev Spejdercenter, desværre med færre minier end vi havde håbet. Dette gjorde sig også gældende ved nogle af årets senere begivenheder, såsom vores åbent hus arrangement i WigWam og divisionstræffet på Kulsø. Derfor har vi i efterårsperioden arbejdet på at få flere minier med til de arrangementer som indebærer overnatning. Dette har vi gjort gennem bedre information om vore ture til forældre og minier, i forsøget på at mindske eventuel usikkerhed omkring det der foregår når vi er afsted. Vores tur til Torp i november hvor kun 2 minier ikke deltog, overbeviste os om, at det var lykkedes.
I det daglige spejderarbejde på minimøderne har vi forsøgt at gøre mere ud af patruljearbejdet og den enkelte patruljes sammenhold. Vi har afsat en halv time af spejdermøderne til individuelt arbejde i patruljerne sammen med en leder. Vi har også fået indarbejdet nogle flere faste punkter i vores møder, blandt andet flaghejsning og fællessang.
Som længere temaer i det forgangne år kan nævnes pionering, hvor patruljerne skulle arbejde sammen om nogle konstruktioner. Dette er vi så småt ved at tage op igen, inden årets første turneringer og lejre. Vi har desuden arbejdet en del med brugen af kort og kompas. For tiden kommer patruljerne enkeltvis ifølge en leder ud på en mindre bytur, hvor de skal finde vej til en lokalitet ud fra et kort.

Den kommende tid byder på et par ændringer blandt lederne. Birgit forlader os med udgangen af marts, mens Helle har ønsket at holde som miniassistent til sommer, og det er vi naturligvis kede af. Minigrenen har dog tidligere fungeret med færre ledere, så selvom tabet selvfølgelig påvirker mulighederne til møderne, er det dog ikke katastrofalt for minigrenen.

Af planlagte arrangementer i den kommende tid kan nævnes MUS-løbet den 11. maj, divisionens miniturnering den 8.-9. juni og sommerlejren med mikroerne og juniorerne i uge 26.

Jan H. Andersen
Minileder

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar